Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Zmiana kategorii dróg – opinia radnych

Częstochowska Rada Miasta przyjęła uchwałę opiniującą rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia fragmentów polskich ulic kategorii dróg krajowych. W Częstochowie decyzja dotyczy dwóch odcinków zlokalizowanych w pasach DK-1 i DK-91.

Rozporządzenie odnosi się do pięciu odcinków dróg krajowych w Polsce, z czego dwa znajdują się w Częstochowie i obejmują fragmenty:
– drogi krajowej nr 1 – al. Wojska Polskiego (od węzła Częstochowa Północ do ul. Warszawskiej).
– drogi krajowej nr 91 – ul. Warszawska (od al. Wojska Polskiego do al. Jana Pawła II)

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, Minister Infrastruktury wystąpił o opinię w sprawie projektowanych zmian do właściwych sejmików województw oraz rad Miast. W jego uzasadnieniu można przeczytać, że oba odcinki przestały pełnić funkcję dróg krajowych istały się zbędne w ich sieci w wyniku realizacji autostrady A1.

Podczas ostatniej sesji, 20 maja, częstochowscy radni zaopiniowali rozporządzenie Ministra. Przyjmując uchwałę, posiłkowali się obszernym uzasadnieniem, przygotowanym przez Miejski Zarząd Dróg (w załączniku).

W przypadku DK-1, projekt Ministra otrzymał opinię negatywną. W ocenie MZD ten odcinek wciąż pozostaje zbyt obciążony ruchem i powinien nadal posiadać status drogi krajowej. Przemawiają również za tym jego warunki techniczne. Do czasu oddania do użytku Autostrady A1 w rejonie Częstochowy ulica pełniła rolę jednej z najważniejszych dróg krajowych w Polsce o przebiegu południkowym i wpisywała się w transeuropejską sieć transportową (TEN-T), jako drogowy szlak europejski nr E75. W tym czasie (pomiar ruchu z 2015 roku) na odcinku odbywał się ruch na poziomie ponad 46 tys. pojazdów na dobę. Po oddaniu do użytku autostrady A1, natężenie ukształtowało się na poziomie około 17 tys. pojazdów na dobę. Takie wyliczenie obrazuje, że DK-1 na odcinku od węzła Częstochowa Północ do ulicy Warszawskiej nadal stanowi drugi co do wielkości obciążenia wylot dróg krajowych z Częstochowy (więcej informacji w uzasadnieniu do projektu uchwały w załączniku).

W przypadku DK-91, projekt otrzymał opinię pozytywną. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zakłada, aby droga krajowa 91 przebiegała:

– ulicą Rędzińską na odcinku od granicy miasta z gm. Rędziny do skrzyżowania z ulicami Warszawską i Batalionów Chłopskich (do Ronda Omyły),
– ulicą Warszawką na odcinku od skrzyżowania z ulicami Rędzińską i ul. Batalionów Chłopskich (Ronda Omyły) do skrzyżowania (wiaduktu) ulicy Warszawskiej i alei Wojska Polskiego,
– aleją Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania (wiaduktu) ulicy Warszawskiej i alei Wojska Polskiego do granicy miasta z gm. Poczesna.

W opinii MZD takie rozwiązanie będzie korzystne dla mieszkańców ulicy Warszawskiej, ponieważ wyeliminuje ruch tranzytowy. Ulica Warszawska na obecnym odcinku DK-91 została przebudowana w 2015 roku na drogę o klasie technicznej Z-zbiorcza, co odpowiada parametrom drogi powiatowej. Jak wynika z uzasadnienia uchwały, po wejściu w życie rozporządzenia ulicę Warszawską na odcinku od skrzyżowania (wiaduktu) ulicy Warszawskiej i alei Wojska Polskiego do skrzyżowania ulicy Warszawskiej i alei Jana Pawła II (do Ronda Trzech Krzyży) należy zaliczyć do kategorii dróg powiatowych i nadać jej numer ewidencyjny odpowiadający numerowi ewidencyjnemu ulicy Warszawskiej na odcinku od placu Daszyńskiego do skrzyżowania ulicy Warszawskiej i alei Jana Pawła II (do Ronda Trzech Krzyży). Oba odcinki ulicy Warszawskiej będą tworzyły ulicę o podobnych parametrach i podobnej zabudowie terenów przyległych (więcej informacji w uzasadnieniu do projektu uchwały w załączniku).

· Uchwała Rady Miasta Częstochowy w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych https://bip.czestochowa.pl/attachments/download/103757

Uzasadnienie – MZD

Dodaj komentarz

*

code