Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

ZGJ apeluje – obsługa kolejowa CPK nie przez środek Jury

Związek Gmin Jurajskich jest przeciwny planom budowy nowych linii kolejowych, które miałyby prowadzić do Centralnego Portu Komunikacyjnego przez m.in. cenne przyrodniczo i turystycznie tereny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zdaniem samorządowców obsługa CPK od strony Krakowa powinna się odbywać z wykorzystaniem istniejących już szlaków kolejowych.

W sprawie budowy nowych tras kolejowych zawartych w „Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” uchwałę przyjęło Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Jurajskich, które odbyło on-line 21 grudnia.

W uchwale czytamy:

W związku z przedłożonymi planami budowy nowych tras kolejowych zawartych w „Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”, poprowadzonych przez tereny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, uwzględniając możliwy negatywny wpływ na niezwykle cenne zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe naszego obszaru oraz mając na uwadze potencjalne szkody materialne i społeczne dla mieszkańców jak również szkody w infrastrukturze inwestycji gminnych, przedstawiciele gmin należących do Związku Gmin Jurajskich wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec planowania budowy linii kolejowych w zaproponowanych pierwotnie przez CPK przebiegach. Za celowe dla połączenia Krakowa z CPK uważamy wykorzystanie istniejących tras kolejowych.

ZGJ wyraził swoje krytyczne zdanie w tej sprawie już po raz drugi, w związku z niedawnym rozpoczęciem kolejnego etapu konsultacji dotyczących budowy i obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Więcej o planach przebiegu nowych linii kolejowych m.in. przez teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na stronie CPK (ciąg nr 7 – linie nr 111 i 113):

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/o-ssl/k07

Dodaj komentarz

*

code