Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Zastraszanie i przemoc wśród nieletnich

– to temat tegorocznej edycji konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). Projekty mogą składać do 10 września m.in. organizacje pozarządowe.

Tematem konkursu jest zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline). Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na rozpoznawanie przemocy wśród nieletnich, diagnozowanie sytuacji związanych z przemocą oraz podejmowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie temu zjawisku.

Nagroda główna w konkursie to 10 000 euro. Ponadto regulamin przewiduje przyznanie nagród po 5 000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN, wstępnie planowanej na 9 grudnia 2021 r.

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może zgłosić tylko jeden projekt do konkursu oraz ewentualnie dodatkowe projekty jako przykłady dobrych praktyk, w celu ich promocji, ale bez prawa udziału w konkursie.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Do eliminacji każdy podmiot – m.in. organizacja pozarządowa – może zgłosić maksymalnie 3 projekty, a niezbędnym warunkiem jest, by zostały one wcześniej poddane ewaluacji.

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 10 września 2021 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres:
Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP)
oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.

Wybrany kandydat zostanie poproszony o przetłumaczenie formularza zgłoszeniowego projektu na język angielski.

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) organizuje, jak co roku Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Za jego przeprowadzenie na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowenia, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2021 r.

Więcej informacji, wraz z regulaminami i formularzami na stronie MSWiA: https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci2

Dodaj komentarz

*

code