Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

XXI Dożynki Powiatu Częstochowskiego już za nami

DOŻYNKI. Mieszkańcy powiatu częstochowskiego spotkali się w niedzielę 29 sierpnia na błoniach przy hali sportowej w Kłomnicach, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony

Obchody dożynkowe rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, po której nastąpiło powitanie wszystkich zgromadzonych przez gospodarzy dożynek, starostę częstochowskiego Krzysztofa Smelę i wójta gminy Kłomnice Piotra Juszczyka. Zaszczytne funkcje starostów dożynek sprawowali Danuta i Mirosław Symilakowie, którzy przekazali samorządowcom chleb dożynkowy.
– Bycie rolnikiem to ciężki kawałek chleba, dynamika naszych czasów nie omija również tej grupy zawodowej. Dziś niezbędna jest nie tylko wiedza w samym zakresie produkcji rolnej, ale też dobra znajomość obowiązujących przepisów czy to w zakresie fiskalnym, czy ubezpieczeniowym – mówił Krzysztof Smela. – Wyścig z czasem, uzależnienie od pogody, rynkowe zawirowania cen – to wszystko każdego dnia dotyczy polskiego rolnika. To właśnie ten trud w połączeniu ze strategicznym znaczeniem dla gospodarki czyni tę pracę tak szlachetną. Jednak dożynki dziś to nie tylko podziękowanie, to także ważne zadanie marketingowe skierowane do młodych, których musimy zatrzymać na wsi i nauczyć miłości do ziemi. Polski rolnik potrzebuje zaplecza pokoleniowego. Bezpieczeństwo żywnościowe jest niewątpliwie kluczowym elementem bezpieczeństwa całego kraju – zaznaczył starosta.
W trakcie dożynek radny Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk udekorował złotą odznaką za „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” Stanisława Matuszczaka, sołtysa wsi Kłomnice.

Najpiękniejsze wieńce
Jeśli dożynki, to koniecznie wieńce, które przygotowały i zaprezentowały:
• KGW z Blachowni
• KGW Lipowianki z Cielętnik (Dąbrowa Zielona)
• Zespół Dożynkowy z Gminy Kamienicy Polskiej
• KGW „Pabianki” (Janów)
• Koło Gospodyń Wiejskich z Kłomnic
• KGW „Kalina ” Stary Koniecpol
• Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Konopiska
• Zespół „Ale! Babki” (gmina Kruszyna)
• Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębinki” (gmina Lelów)
• Koło Gospodyń Wiejskich Mstowianki (gmina Mstów)
• Zespół Śpiewaczo Obrzędowy„Borowianki”(gmina Mykanów)
• Koło Gospodyń Wiejskich ze Słowika (gmina Poczesna)
• Koło Gospodyń Wiejskich z Sygontki (gmina Przyrów)
• Zespół Kościelanki z Kościelca (gmina Rędziny)
• Koło Gospodyń Wiejskich Starczanki

Miód i konkurs ekologiczny
Jak dobrze wiadomo, gmina Kłomnice jest „słodka”, a jej lokalnym produktem, którym może się pochwalić, jest miód. XXI Dożynkom Powiatowym towarzyszyło Święto Pszczoły.
Podsumowano także Powiatowy Konkurs „Ekologiczna Zagroda 2021”. Konkurs ma szeroki zakres, gdyż obejmuje wszystkie domostwa na terenach wiejskich naszego powiatu, nie tylko zagrody, w których odbywa się towarowa produkcja rolnicza. Ważna jest nie tylko estetyka zagród, ocenie podlegały również takie kwestie jak: gospodarowanie odpadami, w tym usuwanie azbestu, gospodarowanie wodą, ograniczanie niskiej emisji, termomodernizacja budynków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, utrzymywanie przydomowych warzywników, jagodników, pasiek, sadów i innych form wytwarzania żywności na samozaopatrzenie własnej rodziny, szczególnie metodami rolnictwa ekologicznego. Kryteria oceny zagród w konkursie „Ekologiczna Zagroda” ukierunkowane są na propagowanie proekologicznych praktyk zawartych w „Kodeksie dobrej praktyki rolniczej” (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.). Kodeks ten jest zbiorem przyjaznych środowisku praktyk, których stosowanie zapewnia zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej. Najważniejszym celem KDPR jest podniesienie poziomu podstawowej wiedzy o ochronie wody – głównego zasobu środowiska oraz gleby, powietrza i krajobrazu.
Przestrzeganie tych zasad obowiązuje aktualnie wszystkich rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie pod groźbą sankcji za ich nieprzestrzeganie. Zarząd Powiatu Częstochowskiego patronuje inicjatywie Konkursu „Ekologiczna Zagroda 2021”, tym samym wspierając wdrażanie prawidłowych zachowań na terenie naszego powiatu. Etap gminny konkursu przeprowadziło 5 gmin. Pozostałe gminy zgłosiły do konkursu po 1 zagrodzie. Każda zgłoszona zagroda została poddana ocenie w czasie wizytacji zagród przez komisję konkursową. Nie przyznano pierwszej nagrody, przyznano za to dwie równorzędne II nagrody, trzy III nagrody oraz 6 wyróżnień. Dzięki przyznaniu dofinansowania puli nagród ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakupiono atrakcyjne nagrody. Etap gminny również został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W konkursie „Ekologiczna Zagroda 2021” nagrodzono następujące zagrody:
Za udział:
•Justyna Ślosarczyk z Rudnika Małego
•Maria Kisiel ze Słowika
•Małgorzata I Andrzej Wypchlak z Blachowni
•Przemysław Krzyszczyk z Rędzin
•Janusz Lamch ze Staropola

Wyróżnienia:
•Agata I Arkadiusz Chrzan z Załęża
•Katarzyna I Paweł Zymek z Podlesia
•Beata I Andrzej Grzelka ze Skrajniwy
•Grażyna Wąsikiewicz z Teklinowa
•Joanna Kubara z Kamienicy Polskiej
•Ryszard Czaja z Aleksandrii II

III miejsca:
•Ewelina Kędzior z Żurawia (Janów)
•Piotr Służałek ze Mstowa
•Marcin Mermer z Turowa (Olsztyn)

II miejsca:
•Alicja I Michał Kwapisz z Borowna (Mykanów)
•Alicja Niemczyk z Adamowa (Kłomnice)

Atrakcje muzyczne
Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne w wykonaniu lokalnych zespołów. Finałowy koncert dla publiczności dał Duet Gajda i Zespół Cygański Hitano. W trakcie wydarzenia można było skorzystać z szerokiej oferty gastronomicznej, a także odwiedzić stoiska reprezentujące wszystkie 16 gmin naszego powiatu. (oprac. red.)

Dodaj komentarz

*

code