Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Wyzwania i szanse dla jedności europejskiej

– to temat konferencji, która odbyła się w ramach dwudniowego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, które pierwotnie miało odbyć się w Częstochowie, a z uwagi na trwającą pandemię zorganizowano je na specjalnie uruchomionej platformie on-line.

Dopisali uczestnicy, nie zawiodła technologia. Moderatorem Zgromadzenia, zarówno 14 jak i 15 września był Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy.
W ramach Zgromadzenia odbyło się też Forum Młodzieży, oczywiście także w formule on-line.

Obrady zakończyło symboliczne przyjęcie Deklaracji o kontynuowaniu współpracy między miastami laureatami Nagrody Europy. Treść uchwały – nawiązującej do porozumienia zawartego w Udine w 1984 r. – w załączniku.

Konferencję zdominował temat pandemii Covid -19. Walka z wirusem stała się nową rzeczywistością dla obywateli, samorządów i rządów poszczególnych krajów. Trwająca pandemia spowodowała ogromne zmiany w codziennym funkcjonowaniu, nowe warunki i ograniczenia przysparzają mnóstwa pracy i trudności. Wiele czasu poświęcono dyskusjom o wyzwaniach spowodowanych pandemią i możliwościom ich rozwiązywania. Poruszano także tematy związane m.in. z kryzysem klimatycznym, migracją oraz perspektywą cyfryzacji miast i instytucji publicznych.

Wtorkowe spotkanie zakończyły wspólne obrady burmistrzów i młodzieży.
Konferencja była okazją, by podzielić się doświadczeniami, dobrymi praktykami, ale i obawami, jakie niesie obecna sytuacja w Europie.

– Chcielibyśmy, żeby Europa była silna i solidarna. Musimy strzec wartości takich jak praworządność, równość obywateli, ochrona środowiska, bezpieczeństwo energetyczne, innowacje – powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Dzięki nim Unia będzie bardziej zjednoczona, silniejsza i demokratyczna. Podzielona Europa utraci swoje znaczenie. Naszą siłą jest współpraca i solidarność.

Nagroda Europy jest przyznawana od 65 lat. W miastach europejskich nie gaśnie entuzjazm, by wciąż ubiegać się o to zaszczytne wyróżnienie, będące świadectwem znaczenia, jakie wiele samorządów przywiązuje do wartości europejskich. W spotkaniu uczestniczył m.in. Gérard Dupaty, mer francuskiego miasta Amilly, które jest tegorocznym laureatem Nagrody Europy.

Prezydent podziękował też młodzieży zaangażowanej w Forum. – To Wy będziecie decydować o przyszłości Europy. Bez podziałów i granic. Wspólna Europa jest dla nas wszystkich szansą, a nie zagrożeniem – powiedział Przewodniczący Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy.

Celem Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy jest rozwijanie przyjacielskich więzi między jego członkami, wymiana młodzieży, wymiana informacji oraz dobrych praktyk. Poruszane są tematy, które dotyczą najbardziej palących czy interesujących problemów samorządów w danym momencie. Do tych działań członkowie Stowarzyszenia włączają młodzież, by uczyć ją odpowiedzialności za przyszłość Europy i obywatelskości.
Stowarzyszenie powstało w 1984 roku pod auspicjami Rady Europy.
Nagrodę Europy ustanowiono w 1955 roku. Od tego czasu otrzymało ją 80 samorządów, w tym także Częstochowa (w 1998 roku).

Dodaj komentarz

*

code