Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Wsparcie Powiatu Kłobuckiego dla lokalnego rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku to instytucja podlegająca Powiatowi Kłobuckiemu. Zajmuje się działaniami, które bezpośrednio wpływają na sytuację na rynku pracy w naszym powiecie. Te zadania przypisane są samorządowi Powiatu Kłobuckiego na mocy przepisów prawa. PUP w Kłobucku, wykorzystując posiadane instrumenty, w tym np. fundusze na wsparcie i dotacje dla pracowników oraz pracodawców, stara się kształtować pozytywne trendy na lokalnym rynku pracy, stymulując wzrost zatrudnienia oraz spadek stopy bezrobocia. Planowe działania przynoszą coraz lepszy skutek. Trzeba jednak pamiętać, że najważniejszym czynnikiem determinującym poziom zatrudnienia,
a w konsekwencji bezrobocia, jest aktualna koniunktura gospodarcza, na którą działania Urzędu Pracy mają ograniczony wpływ.

PUP w Kłobucku w czołówce urzędów osiągających najlepsze wyniki w kraju
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku wysoko plasuje się w klasyfikacji efektów pracy urzędów w województwie śląskim, jak i w całej Polsce. Dość zauważyć, że w rankingu opublikowanym za 2017 rok, przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nasz Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, znalazł się na pierwszym (1!) miejscu wśród urzędów pracy województwa śląskiego oraz na 36 miejscu w kraju pośród 333 ocenianych urzędów. W efekcie, w styczniu 2018 roku, Dyrektor PUP w Kłobucku – Małgorzata Szymanek, odebrała wyróżnienie i okolicznościową statuetkę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze skuteczne i efektywne działania aktywizacyjne na rzecz osób bezrobotnych, podejmowane przez pracowników urzędu w 2017 roku. Pierwszą pozycję w województwie utrzymał PUP w Kłobucku w tej klasyfikacji, również w roku 2018, przesuwając się jednocześnie na 7 miejsce w kraju! Można zauważyć, że począwszy od 2014 roku, najwyższe pozycje PUP w Kłobucku w rankingach MRPiPS, to norma charakteryzująca nasz urząd. To wymierny sukces pracowników oraz zespołu kierującego urzędem. To także efekt wsparcia, na które zawsze może liczyć urząd, ze strony Powiatu Kłobuckiego, w tym Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz organu doradczego Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Sukcesy PUP w Kłobucku
Trzeba dodać, że tak dobre efekty pracy urząd osiąga, w regionie wiejskim, gdzie wyzwania na rynku pracy są najtrudniejsze. Skuteczne i kreatywne pozyskiwanie środków na różnorakie programy aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia, to zasada działania kłobuckiego Urzędu Pracy. Dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu, co roku, na lokalny rynek pracy, trafiają środki w wysokości wielu milionów złotych. Przeznacza się je m.in. na kursy zawodowe i szkolenia dla pracowników, ich przekwalifikowanie lub częściowe refundacje kosztów zatrudnienia, premie za stworzenie nowych miejsc pracy oraz inne dopłaty dla pracodawców. W roku 2017 środki pozyskane z puli funduszy europejskich i krajowych oraz zaangażowane na lokalnym rynku pracy, osiągnęły poziom 14.903.500,00 zł. W roku 2018, gdy bezrobocie w powiecie spadło do poziomu poniżej 8% (w latach największego kryzysu na rynku, oscylowało wokół poziomu 20%), dzięki zaangażowaniu i planowym działaniom PUP w Kłobucku, na programy wspierające zatrudnienie i aktywizację na rynku pracy, we wszystkich realizowanych projektach, trafiło 11.225.300,00 zł, w tym pozyskana z rezerwy Ministra PRPiPS, na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi kwota ok. 2.300.000 zł. Wskaźnikiem skuteczności działań PUP w Kłobucku są m.in. nagradzani w województwie przedsiębiorcy: Rafał Kosowski i Marcin Kunert, którzy swe firmy zbudowali w oparciu o pomoc i dotacje z PUP w Kłobucku.

Efekty pracy PUP w Kłobucku, obrazuje poniższe porównanie wskaźników osiąganych w latach 2104-2018przez urząd oraz średnich osiąganych dla całego kraju:

Dodaj komentarz

*

code