Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Wilki u bram

PRZYRODA. Latem ubiegłego roku pisaliśmy, że wilki obserwowane są na terenach całkiem już nieodległych od naszego powiatu. Dane z tego roku pokazują, że są teraz jeszcze bliżej niż te kilka miesięcy temu

Oczywiście nie ma tak precyzyjnych danych , by stwierdzić dokładnie, gdzie faktycznie wilki się aktualnie znajdują. Może się więc zdarzyć, że już się pojawiają w lasach pod Kłobuckiem, choć jeszcze ich nie dostrzeżono. Lub dostrzeżono – i tego faktu nie odnotowano. Nie ulega wątpliwości, że prowadzone obserwacje pokazują, iż wilki pojawiają się i są obserwowane coraz bliżej powiatu kłobuckiego. Pozostaje więc już tylko kwestią czasu, gdy będziemy je obserwować w naszych lasach. A przynajmniej potencjalnie będziemy mieć możliwość spotkać te zwierzęta w naturze.
Przede wszystkim dawno już minęły czasy, gdy o wilkach słyszało się tylko w bajkach. Albo w związku z terenami typowo górskimi czy puszczańskimi. Gdy temat opisywaliśmy w połowie zeszłego roku, w aktualizowanym na bieżąco atlasie ssaków Polski odnotowane były obserwacje wilków na terenach między Częstochową i Koniecpolem, w okolicach Radomska i Kleszczowa, w lasach w rejonie Kalet i Lublińca, a także w pobliżu Olesna. Co się zmieniło? Liczba tych obserwacji rośnie. Odnotowuje się je na mapie, którą podzielono na prostokąty o boku kilku kilometrów – oznacza się po prostu te prostokąty, w których wilki zaobserwowano. I o ile jeszcze rok czy tym bardziej dwa lata temu w okolicy naszego powiatu mieliśmy pojedyncze takie oznaczone tereny, na których widziano wilki, o tyle obecnie to już całe obszary. Wcześniej więc oznaczenie obserwacji wilka było na przykład w pojedynczym takim prostokącie na mapie w rejonie Olesna, a dziś – to już kilka sąsiednich takich obszarów. Po prostu w międzyczasie wilki były widywane w szeregu miejsc w lasach w okolicach Olesna i dalej, w kierunku Opola. Podobnie na dużej części obszarów leśnych w rejonie Lublińca, Kalet, a nawet już w pobliżu Blachowni. Także liczba obserwacji wilków za Częstochową, na północnej części Jury, wzrosła. Na obszarze od Częstochowy do Radomska i dalej, w kierunku Piotrkowa, wilki widziano już niemal wszędzie. Krótko mówiąc: zwierzęta te są widywane już niemal u granic naszego powiatu i to prawie z każdej strony, poza północną. Po prostu pozostaje poczekać na moment, aż będą widywane też w naszych lasach.
W ogóle w Polsce wilki spotkać coraz łatwiej. Praktycznie całe warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie. Bliżej nas – spora część świętokrzyskiego i wspomniana już Jura i nieodległe lasy herbskie.
Czy bać się wilków? Wbrew stereotypom: w normalnych warunkach raczej nam nie zagrażają. W kontakcie z człowiekiem wilk raczej zdecyduje się na ucieczkę. Wilki mogą być natomiast niebezpieczne dla psów, które bezwzględnie eliminują, traktując, jak się podaje, jako konkurencję. Mogą też zagrażać zwierzętom gospodarskim. Z drugiej strony podkreśla się pożyteczną rolę tych drapieżników w naturalnej przyrodzie. Przez wieki wilki tępiono. Od lat są pod ochroną. Stąd też ze świata dziecięcych baśni wracają powoli do naszego realnego świata. (jar)

Dodaj komentarz

*

code