Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Więcej dzieci ze Śląska wyjedzie na kolonie i obozy

REKREACJA. Dzieci z województwa śląskiego zdecydowanie liczniej niż rok wcześniej wybiorą się na kolonie, półkolonie i obozy – wynika z danych katowickiego kuratorium oświaty. Choć wciąż organizacja letnich wypoczynków odbywa się w reżimie sanitarnym

Jak poinformowała szefowa Wydziału Jakości Edukacji katowickiego kuratorium Anna Kij, dotąd organizatorzy wypoczynku z terenu woj. śląskiego wprowadzili do regionalnej bazy wypoczynku ponad 1,6 tys. zgłoszeń, obejmujących 66,8 tys. uczestników. Rok wcześniej – po okresie pierwszego lockdownu, gdy obowiązywały większe obostrzenia dotyczące organizacji wypoczynku – podobnych zgłoszeń było 576, a uczestników wyjazdów ponad 22,8 tys.

Wypoczynek w kraju i za granicą
Spośród tegorocznych zgłoszeń najwięcej – blisko 900 – jest turnusów wypoczynku krajowego, z którego ma skorzystać ponad 41,3 tys. uczniów. Niespełna 24 tys. młodych ludzi ma spędzać czas na półkoloniach, których zgłoszono przeszło 700, a ok. 1,5 tys. uczestników wyjedzie za granicę – głównie do Bułgarii, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii i na Litwę.
Połowa zgłoszonych w regionie uczestników zorganizowanego wypoczynku (ponad 33,6 tys. osób) ma spędzić wakacje w woj. śląskim. Dodatkowo – na podstawie dotychczasowych zgłoszeń – do regionu przyjedzie niespełna 8,2 tys. uczniów z innych województw, w ramach 176 zgłoszonych kolonii czy obozów. Odbywają się one głównie w Beskidach (w powiatach żywieckim, cieszyńskim i bielskim) oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (w powiatach zawierciańskim i myszkowskim).

Turnusy na Śląsku
– Łącznie na terenie woj. śląskiego będzie funkcjonowało, według stanu na 23 czerwca, 1128 turnusów wypoczynku dla ponad 41,8 tys. uczestników. W pierwszym tygodniu wakacji letnich, od 26 do 30 czerwca, rozpoczyna działalność 557 turnusów dla prawie 23,6 tys. uczestników – poinformowała dyrektor Anna Kij. Z innych rejonów Polski organizatorzy zgłosili dotąd 151 turnusów wypoczynku dla ponad 7,1 tys. uczestników.
Obecnie pracownicy nadzoru pedagogicznego z katowickiego kuratorium weryfikują kolejne zgłoszenia wypoczynku zaplanowanego na drugą połowę lipca i na sierpnień. Dotąd zatwierdzono 980 zgłoszeń, 458 czeka na rozpatrzenie, a 77 odesłano do korekty z powodu nieprawidłowości związanych np. dokumentacją kadry czy opinią straży pożarnej odnośnie do zabezpieczenia miejsca wypoczynku.
Szczegółowe wytyczne dla organizatorów wypoczynku są podzielone na cztery części, dotyczące zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, bezpieczeństwa w obiektach, procedur zapobiegawczych dotyczących możliwości zakażenia koronawirusem oraz procedur postępowania w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia infekcji SARS-CoV-2.
W woj. śląskim rok szkolny zakończyło w miniony piątek ok. 520 tys. uczniów i słuchaczy szkół różnych typów oraz ponad 160 tys. przedszkolaków. Ok. 28 tys. uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników skończyło szkołę w kwietniu. W czerwcu ponad 40 tys. uczniów klas ósmych ukończyło szkołę podstawową, zaś swoje pierwsze świadectwa szkolne odebrało ponad 42 tys. pierwszoklasistów. Uczniowie i słuchacze zdobywali wiedzę w 2830 szkołach różnych typów, a najmłodsi w wieku od 3 do 6 lat korzystali z opieki i nauki w ponad 1,6 tys. przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego. (Źródło: onet.pl)

Dodaj komentarz

*

code