Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Szybciej z Częstochowy do Trójmiasta

TRANSPORT PUBLICZNY. Sprawniejszy ruch pasażerski i lepsza komunikacja Śląska z portami Trójmiasta. To znajduje się wśród celów inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe w województwie śląskim

Kolejna inwestycja, która ma ułatwić transport kolejowy w województwie i podnieść go na wyższy poziom, to budowa odcinka między Nakłem Śląskim i Herbami (Herby Nowe). Projekt wart 25 milionów złotych jest tu dofinansowany z funduszy UE. Jak informuje PKP PLK, dokumentacja projektowa poprzedza inwestycję, której efektem będą lepsze podróże i przewóz towarów między Nakłem Śląskim a Herbami Nowymi, czyli efektywniejsze przewozy kolejowe na linii nr 131 z południa na północ Polski. Przy okazji inwestycja poprawi przewozy towarowe w stronę Lublińca i Kluczborka, a także do Inowrocławia, Bydgoszczy oraz Gdańska i Gdyni.
Bezpieczniej i szybciej
– Przeprowadzana w ramach Krajowego Programu Kolejowego modernizacja dawnej Magistrali Węglowej to inwestycja w polską gospodarkę. Poprawa parametrów technicznych linii na odcinku Nakło Śląskie – Herby Nowe umożliwi szybszy transport towarów. Zyskają również pasażerowie, którzy po zakończeniu modernizacji skorzystają z nowych przystanków i odnowionych peronów. Przy wsparciu środków europejskich budujemy kolej komfortową, bezpieczną i przewidywalną – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.
Przewiduje się na wspomnianym odcinku nowy przystanek kolejowy, który zwiększy dostępność tego transportu dla pasażerów. Również z myślą o podróżnych opracowane mają być przebudowy stacji: Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry, Kalety, Boronów oraz przystanków: Miasteczko Śląskie i Strzebiń. Będą wyższe i jasno oświetlone perony, wyposażone w wiaty i ławki oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania się dostęp do pociągów mają zapewniać windy i pochylnie.
– Linia kolejowa nr 131, prowadząca z południa na północ kraju, łączy pięć województw. Dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych SA zapewni sprawniejsze podróże oraz przewozy towarów. Inwestycje realizowane i przygotowywane m.in. na odcinku Nakło Śląskie Herby Nowe z udziałem środków unijnych sprzyjają rozwojowi gospodarki i wzmacniają rolę kolei jako ekologicznego i konkurencyjnego środka transportu – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.
Zadanie obejmuje ponad 80 km torów i sieci trakcyjnej. W efekcie składy osobowe pojadą tu z prędkościami do 140, a towarowe do 120 kilometrów na godzinę. W planach uwzględniono przyszłą budowę nowych przejść pod torami w stacji Nakło Śląskie i Kalety, przebudowę lub remont 56 obiektów inżynieryjnych. Sterowanie ruchem ma być z Lokalnego Centrum Sterowania w Tarnowskich Górach, wyposażonego w nowoczesny system komputerowy. W zakres projektu wchodzi zwiększenie bezpieczeństwa na 6 przejazdach kolejowo-drogowych.
Dalsze plany kolei
Na odcinku Chorzów Batory – Bytom – Nakło Śląskie – linii nr 131 – prowadzone są prace projektowe. Budowa jest zaplanowana na lata 2022-2024. Na odcinku Nakło Śląskie – Herby Nowe rozpoczęło się projektowanie, planowane do 2023 r. Natomiast na dwóch odcinkach: Kalina (Herby Nowe) – Rusiec Łódzki oraz Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice już trwa przebudowa torów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zakończenie robót planowane jest na 2023 r. (opr. jar)

Dodaj komentarz

*

code