Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Szpital się modernizuje

INWESTYCJA. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana realizuje zadanie współfinansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2” na podstawie dotacji otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 846 603 zł, dofinansowanie wynosi: 1 569 603 zł. Realizacja inwestycji przewiduje przygotowanie oddziału do stosowania bardziej efektywnych metod leczenia w związku z negatywnymi dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży skutkami stanu epidemii. Zakres rzeczowy obejmuje: przygotowanie sal chorych, sal terapeutycznych, korytarzy, toalet, gabinetów pomocniczych (lekarz, psycholog), pomieszczeń pomocniczych (brudownik, pościel, bielizna), szatni, pokoju odwiedzin, kuchni, jadalni, świetlicy, punktu pielęgniarskiego – dla potrzeb pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, w celu przygotowania oddziału do prowadzenia rehabilitacji pocovidowej, wraz z połączeniem tych działań z efektywniejszymi metodami leczenia. W skład zadania wchodzi również pierwszorazowe wyposażenie oddziału w meble, sprzęt techniczny, sprzęt elektroniczny oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. (as)

Dodaj komentarz

*

code