Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Strategiczny Plan Mobilności w Subregionie Północnym

Podczas ostatniej sesji częstochowscy radni podjęli uchwałę w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Częstochowy i Subregionu Północnego. Dokument ma być odpowiedzią na potrzeby komunikacji zbiorowej w mieście i regionie.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) to strategiczne opracowanie tworzone w celu zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi i gospodarki w miastach i ich otoczeniu.

Stworzenie dokumentu dla Częstochowy i Subregionu Północnego to propozycja rozwiązania problemów w komunikacji zbiorowej związanych ze znaczącym ograniczeniem działalności PKS Częstochowa. Jak wynika z uzasadnienia uchwały, „ze względu na strukturę funkcjonalno-przestrzenną województwa śląskiego oraz powiązania z otaczającymi terenami, w tym codzienne dojazdy, wskazane jest objęcie planem zakresu terytorialnego nie tylko miasta Częstochowy, ale również całego obszaru Subregionu Północnego”.

Dokument będzie sporządzony na podstawie obowiązujących polityk, dokumentów oraz wytycznych wszystkich szczebli – europejskich, krajowych, regionalnych, lokalnych i miejskich. Opracowanie ma być odpowiedzią na takie niedogodności, jak: natężenie ruchu drogowego, hałas czy emisja spalin.

Dodaj komentarz

*

code