Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Rodziny zastępcze wciąż poszukiwane. Podsumowanie Konferencji “Moje serce dało Ci dom”

W Częstochowie pamiętano o święcie rodziców zastępczych. Z tej okazji została zorganizowana konferencja tematyczna. Od 7 do 10 czerwca odbywały się także spotkania informacyjne w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnej, podczas których zachęcano do tworzenia rodzin zastępczych.

Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Stowarzyszenie DLA RODZINY. Jego zwieńczeniem była XIV Konferencja „Moje serce dało Ci dom” zorganizowana w formule online 11 czerwca. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

– Ta konferencja to zawsze okazja do merytorycznych dyskusji na temat rodzicielstwa zastępczego, ale także możliwość złożenia życzeń wszystkim rodzicom zastępczym – podkreślał uczestniczący w konferencji prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – To także czas, gdy chcemy wszystkim przypomnieć jak ważną misję realizują rodzice zastępczy opiekując się dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych.

Podczas konferencji o radościach i wyzwaniach jakie stoją przed rodzicem zastępczym opowiedziała jedna z mam zastępczych. Uczestnicy mogli także wysłuchać psycholog pracującej na co dzień rodzinami zastępczymi oraz dziećmi, a także dowiedzieć się jakie formalności czekają kandydatów na rodziców zastępczych w jaki sposób można założyć taką zawodową rodzinę. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny „Rodzina dla dziecka – dziecko dla rodziny”

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą ludzie, którzy zdecydują się zaopiekować i wychowywać dziecko, dla którego nie są biologicznymi rodzicami. System rodzinnej pieczy zastępczej powstał, by zapewnić opiekę i wsparcie tym dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach naturalnych. Pobyt dziecka w pieczy jest czasowy – do momentu uregulowania jego sytuacji rodzinnej bądź prawnej.

Rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oferowana jest pomoc i wsparcie m.in.: wynagrodzenie, pomoc finansowa, wsparcie w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów, pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna, szkolenia.

Wciąż brakuje rodzin zastępczych, szczególnie zawodowych. Wszystkie osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do MOPS lub Stowarzyszenia DLA RODZINY.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie www.mops.czestochowa.pl
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 , 42-217 Częstochowa , Tel. 34 372 42 24.

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, www.dlarodziny.com
ul. Józefa Sułkowskiego 9, 42-202 Częstochowa , Tel. 502 985 101.
DANE DOTYCZĄCE PIECZY W CZĘSTOCHOWIE

Pieczę zastępczą dzielimy na instytucjonalną i rodzinną.

Piecza instytucjonalna to w Częstochowie 11 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 3 typu rodzinnego.

Piecza rodzinna. Obecnie mamy w Częstochowie 256 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywa ponad 370 dzieci w tym: 14 rodzin zastępczych zawodowych, 5 rodzinnych domów dziecka,179 rodzin zastępczych spokrewnionych, 58 rodzin zastępczych niezawodowych.

Dodaj komentarz

*

code