Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Przemyślane decyzje i stabilny rozwój

Rozmowa ze Starostą Częstochowskim Krzysztofem Smelą

Redakcja: Panie Starosto, nie da się ukryć, że powiat częstochowski rozwija się niezwykle prężnie, jest o was głośno w lokalnych i krajowych mediach. Mam wrażenie, że powoli wysuwacie się na pozycję lidera subregionu północnego województwa śląskiego. Skąd ta dynamika?
Krzysztof Smela: Sukces to nie wynik zbiegu okoliczności czy efekt działania nieznanej, magicznej siły. Sukces to efekt ciężkiej pracy sztabu ludzi oddanych sprawie. Zarząd Powiatu Częstochowskiego i pracownicy Starostwa Powiatowego w Częstochowie to świetni fachowcy, zaangażowani w realizowane zadania.
Jesteśmy największym, zarówno pod względem ludności, jak i obszaru, powiatem subregionu północnego. Miniony rok był czasem wielu ważnych inwestycji. Suma wydatków związanych z modernizacją dróg powiatowych, których mamy aż 577 km, wyniosła 20 374 278,85 zł. Na bieżąco modernizujemy i udoskonalamy bazę dydaktyczną naszych placówek oświatowych. W ubiegłym roku – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – RIT, poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – dokonaliśmy przebudowy budynku warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu przy ul. Szkolnej 44 w celu przekształcenia go w zespół pracowni zajęć praktycznych dla czterech kierunków zawodowych: mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych i kierowca-mechanik. Koszt całkowity wyniósł 2 541 164 zł. Natomiast w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku powstało 5 pracowni specjalistycznych: pracownia rękodzieła artystycznego, pracownia krawiecko-dziewiarska, pracownia techniczna (ceramika, stolarstwo, metaloplastyka), pracownia ogrodnicza i pracownia kucharza, o łącznej powierzchni użytkowej 453,38 m2 . Wartość realizacji wyniosła 2 787 270 zł. Są to pojedyncze przykłady. Należy podkreślić, że za każdym razem planując realizację inwestycji, staramy się o to, by udział środków zewnętrznych pokrył w całości wartość zadania. Istotna jest minimalizacja obciążenia budżetu z jednoczesnym uniknięciem ograniczenia liczby podejmowanych prac. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że udaje nam się to bardzo dobrze.
Red.: Nie wspomniał pan o zajęciu III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych, organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To też był sukces?
K.S.: W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla wzmocnienia konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw. Robimy to poprzez wsparcie scaleń gruntów rolnych i leśnych. Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia liczby małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo oraz do powiększenia ich średniej wielkości. Bardzo nas cieszy, że minister i jego służby zauważają efekty naszej pracy. W 2019 roku prowadziliśmy sprawy z zakresu scaleń gruntów na trzech obiektach scaleniowych. Były to: Lubojna, Lubojenka i Lubojenka Majątek (gmina Mykanów). Zrealizowany został trzeci i czwarty etap prac scaleniowych wraz z nadzorem geodezyjnym; wartość tych prac wyniosła 1 141 263,22 zł. Na obiektach Zawada, Zberezka i Śliwaków (gmina Kłomnice) zrealizowany został czwarty i piąty etap prac scaleniowych wraz z nadzorem geodezyjnym; wartość tych prac wyniosła 1 323 856,07 zł. Poprzez decyzję z dnia 11 grudnia 2019 r. Starosta Częstochowski zatwierdził projekt scalenia gruntów obrębu ewidencyjnego obiektów Zawada, Zberezka i Śliwaków (gmina Kłomnice). Na obiekcie Widzów (gmina Kruszyna) zakończony został pierwszy etap prac geodezyjnych wraz z nadzorem geodezyjnym; wartość tych prac wyniosła 229 088,97 zł. Na obiekcie Nakło (gmina Lelów) podpisano porozumienie z wykonawcą projektu scalenia, tj. Częstochowskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych. Prace geodezyjne rozpoczną się w bieżącym roku.
Red.: Odbiegając od kwestii inwestycyjnych – czy powiat częstochowski jest przyjaznym miejscem do mieszkania? Czy chce się tu żyć, jak mówiło hasło promocyjne jednego z miast?
K.S.: Od początku istnienia Starostwa Powiatowego w Częstochowie liczba wydawanych pozwoleń na budowę oscylowała w okolicach 1 500 na rok. W roku ubiegłym liczba ta osiągnęła wartość 2 160. Duża część inwestycji to nowe budynki mieszkalne jednorodzinne, których liczba wzrasta rokrocznie. Myślę, że te liczby są bardzo wymowną odpowiedzią na pytanie pana redaktora. Jesteśmy atrakcyjnym obszarem. Powiat częstochowski powoli przestaje być „sypialnią Częstochowy”, coraz więcej ludzi znajduje tu zatrudnienie, spędza tu wolny czas, organizuje spotkania towarzyskie itp. Kwitnie także aktywność obywatelska: działają liczne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, orkiestry dęte, mamy 114 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, powołaliśmy do życia Forum Sołtysów Powiatu Częstochowskiego. Nasi mieszkańcy angażują się w życie swoich miejscowości. Są inicjatorami wielu wspaniałych wydarzeń. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego regionu na cykl imprez przygotowanych na rok 2020.
Red.: Mówi pan o aktywności obywatelskiej mieszkańców. Czy to nie jest tak, że może ona być motywowana chęcią zdobycia wyróżnienia? W końcu nie tak dawno było głośno o Statuetkach Starosty Częstochowskiego „Zasłużony dla Powiatu”. Może to efekt walki o prestiż związany z nominacją?
K.S.: Byłbym daleki od takiej oceny. Największym bogactwem naszego powiatu jest kapitał ludzki – wspaniali mieszkańcy, którzy kochają swoją małą ojczyznę. Myślę, że pracują dla niej, bo czują taką potrzebę, bo są po prostu wartościowymi ludźmi. Co do wspomnianych przez pana redaktora statuetek, są one formą podziękowania, wyrażenia wdzięczności i docenienia tych, którzy szczególnie wyróżnili się w pracy dla powiatu. Niestety, nie jesteśmy wstanie podziękować wszystkim, ale to chyba dobrze, bo to świadczy o ogromnej rzeszy ludzi zaangażowanych społecznie. Tegoroczna gala była faktycznie wyjątkowa. W Filharmonii Częstochowskiej zgromadziło się ponad 900 osób, a chętnych do wzięcia udziału było znacznie więcej. Ograniczyła nas pojemność budynku, fi lharmonia po prostu nie jest wstanie przyjąć więcej osób.
Red.: Może warto pomyśleć o własnym obiekcie, który będzie w stanie pomieścić dużo więcej osób i będzie służył nie tylko wydarzeniom i imprezom Starostwa, ale także innym.
K.S.: Racjonalność wydatków to bardzo ważna sprawa, zarówno w planowaniu budżetu domowego, jak i samorządowego. Każdy wydatek, tak jak w domu, powinien być przemyślany. Wydając pieniądze, a w szczególności publiczne, zawsze należy wybiegać o trzy kroki w przód, tak aby przewidzieć późniejsze skutki. W naszym przypadku budowa takiego obiektu obecnie byłaby niecelowa. Narażałoby to budżet na poważne obciążenie z jednoczesnym brakiem gwarancji, że obiekt będzie przynosił dochody. Jesteśmy oszczędni i odpowiedzialni w wydatkowaniu pieniędzy. Nie ma przypadkowych decyzji.
Red.: Marzenia są bardzo ważnym elementem życia. Czy da się bez nich żyć? Serdecznie dziękuję panu za rozmowę!

Dodaj komentarz

*

code