Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Promenada Niemena do przebudowy

INWESTYCJA. Jest już umowa na projekt przebudowy najsłynniejszego deptaka w Częstochowie – Promenady Niemana. Pierwszy etap prac powinien objąć odcinek pomiędzy ulicami Kiedrzyńską i Brzeźnicką

Aleja spacerowa w częstochowskiej dzielnicy Północ ma długość blisko 2 km i prowadzi od ul. Kiedrzyńskiej przez park osiedlowy do Lasu Aniołowskiego. Przy promenadzie mieszczą się miejsca zielone, park osiedlowy, place zabaw, skatepark, amfiteatr, droga dla rowerzystów i boisko do gry w koszykówkę. Promenada im. Czesława Niemena od chwili powstania zawsze była bardzo lubianym miejscem rodzinnych spacerów i wypoczynku, szczególnie dla mieszkańców Północy i Tysiąclecia, ale nie tylko. Właśnie na Promenadzie Niemena organizowane są także duże, ogólnomiejskie imprezy plenerowe. Niestety, wraz z upływem lat straciła ona na atrakcyjności.
– Promenada to miejsce kultowe, które służy nam już od połowy lat 70. – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Dlatego przystępujemy do przygotowania projektu pierwszego etapu jej przebudowy. Dzięki niemu będziemy mogli pozytywnie zmieniać to miejsce – mam nadzieję, z udziałem środków unijnych, które miasto będzie starało się zdobyć na ten cel.
Przygotowywanie projektu ma potrwać do końca tego roku – w ramach programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa” oraz inicjatywy „Często-Zielona”. Kiedy projekt i montaż finansowy umożliwiający realizację całego przedsięwzięcia będą gotowe, ruszą roboty, które obejmą najpierw odcinek pomiędzy ul. Kiedrzyńską (od strony linii tramwajowej) i ul. Brzeźnicką.
– Chodzi o przywrócenie blasku temu odcinkowi, bo promenada trochę się nam wysłużyła i trzeba ją odświeżyć – tłumaczy projektant tej inwestycji, Paweł Niedzielski. – W ramach pierwszego etapu chcielibyśmy zaprojektować i zrealizować m.in. nową strefę wejściową na właściwy deptak, czyli strefę rekreacyjno-wypoczynkową, która obecnie zaczyna się za Centrum Handlowym Promenada.
Koszt wykonania dokumentacji projektowej to blisko 70 tys. zł.
Trzeciego września na promenadzie odbyło się spotkanie prasowe poświęcone przystąpieniu do prac nad projektem. Ze strony samorządu – obok prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka – obecny był także społeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej i pieszej, wiceprzewodniczący Rady Miasta (współinicjator koncepcji przebudowy promenady). Na miejscu umowę podpisał projektant inwestycji, architekt Paweł Niedzielski z częstochowskiej pracowni „Studio V13” (wcześniej współautor dwóch wariantów koncepcji przebudowy promenady). W ostatnich latach przestrzeń promenady wzbogaciła się więc m.in. o minitężnię solankową czy grill-park. Choć takie elementy bez wątpienia już zwiększają funkcjonalność deptaka, chodzi o to, aby odmienić i unowocześnić promenadę całościowo – w sposób przemyślany, spójny i uporządkowany.
Przypomnijmy: 2 lata temu miasto zaproponowało dwie „wyjściowe” koncepcje przebudowy promenady. Powstała także strona internetowa, poprzez którą można było wziąć udział w konsultacjach w sprawie jej przyszłego kształtu. Oba warianty nie miały „zamkniętego” charakteru, rezultatem tych konsultacji było pójście w kierunku trzeciej koncepcji przebudowy, łączącej najbardziej udane elementy dwóch bazowych propozycji. Ta wypracowana, trzecia koncepcja jest teraz punktem wyjścia prac projektowych, mających potrwać do końca 2021 roku.
(oprac. red. )

Krzysztof Matyjaszczyk,
prezydent Częstochowy

„Promenada to miejsce kultowe, które służy nam już od połowy lat 70. Dlatego przystępujemy do przygotowania projektu pierwszego etapu jej przebudowy. Dzięki niemu będziemy mogli pozytywnie zmieniać to miejsce – mam nadzieję, z udziałem środków unijnych, które miasto będzie starało się zdobyć na ten cel”.

Dodaj komentarz

*

code