Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Powiat Kłobucki – Rozwój w zgodzie z naturą

Stawiamy na edukację młodzieży
Uczniowie z Powiatu Kłobuckiego najlepsi w województwie i w czołówce krajowej

Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, kształcą swoich uczniów na najwyższym poziomie. Dowiodły tego wyniki tegorocznych matur. Zgodnie z opublikowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie danymi, uczniowie z naszych szkół osiągnęli najlepszy wynik w województwie śląskim. Egzamin maturalny w naszym powiecie zdało 91.21% uczniów, którzy do niego przystąpili. To właśnie dało naszym powiatowym szkołom pierwsze miejsce w stawce 36 powiatów i miast na prawach powiatu, w województwie. Wskaźnik ten jest też wyższy o 10.71 % od średniej krajowej (80.5%). Sukces ten, to powód do dumy z uczniów i nauczycieli. Jest to jednak przede wszystkim, inwestycja w przyszłość powiatu i jego mieszkańców. Ta idea, od lat przyświeca działaniom samorządu powiatu, w tym Zarządu i Rady Powiatu Kłobuckiego oraz Starostwa Powiatowego. Wszystkie te powiatowe podmioty – urzędy i instytucje, planowo i systematycznie działają na rzecz wsparcia szkół powiatowych.

Nowoczesny kompleks pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 Kłobucku
Dzięki zabiegom Starostwa Powiatowego w Kłobucku, nakładem około 2.800.000zł Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku na ul. Zamkowej, został wyposażony w kompleks nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie sal dydaktycznych z pracownią CNC na miarę XXI wieku. Cały kompleks stanowią: pracownia obrabiarek CNC, pracownia programowania obrabiarek CNC oraz pracownia modelowania/ projektowania 2D/3D. Częścią bazy dydaktycznej szkoły jest też pracownia obrabiarek konwencjonalnych. Na realizację projektu Powiat Kłobucki pozyskał środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szerokopasmowy internet i nowoczesne pracownie w każdej szkole
Wszystkie szkoły dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym zostały przyłączone do sieci światłowodowej, która daje korzystającym z niej jednostkom dostęp do Internetu o wysokiej przepustowości. Projekt w całości finansowany był ze środków zewnętrznych. Dbając o bazę naszych szkół w Zespołach Szkół Nr 1, 2 i 3 w Kłobucku, oraz w Zespole Szkół w Krzepicach oddano do użytku, ultranowoczesne pracownie, doposażone w ramach projektu zielona pracownia, ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Inwestujemy w powiatową infrastrukturę drogową
Poprawa jakości i stanu infrastruktury drogowej to priorytet w działalności samorządu powiatu kłobuckiego. Rokrocznie we współpracy z gminami modernizujmy drogi, budujemy chodniki, ulepszamy ciągi komunikacyjne. Ta długofalowa strategia pozwoliła nam od początku minionej V kadencji, przebudować, naprawić i poprawić stan następujących dróg: 2015: Truskolasy – Kuleje – Bór Zapilski – Piła I (10, 7 km), Parzymiechy – Giętkowizna (2,6 km), Złochowice – Opatów (3,9 km). Łączna wartość zadań inwestycyjnych i remontowych – 9.965.491 zł. 2016: Biała – Lgota – Kalej, Starokrzepice (kierunek na Bobrową), Przystajń – Kluczna – Kamińsko, Parzymiechy – Zbrojewsko. Łączna wartość zadań inwestycyjnych i remontowych – 8.030.170 zł. 2017: Bór Zajaciński – Ługi Radły – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń, Hutka – Kłobuck, ul.Podgaj we Wręczycy Wielkiej, Opatów – Wilkowiecko, Mokra – Zawady. Łączna wartość zadań – 14.093.202 zł. 2018: Przystajń – Ługi Radły, Wilkowiecko – Kłobuck, Kłobuck – Kamyk, Zwierzyniec I – Zwierzyniec II – Konieczki. Łączna wartość zadań– 16.607.997 zł. Łączna wartość inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2015- 2018 – 48.696.861 zł.

Dodaj komentarz

*

code