Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Powiat kłobucki. Tradycyjne wartości – nowoczesne rozwiązania

Rozmowa z Henrykiem Kiepurą – Starostą Kłobuckim

„Biznes&Gospodarka”: Panie starosto, cała Polska boryka się z pandemią. Jej negatywne skutki odczuwa praktycznie każdy. Od prawie dwóch lat wpływa ona także na działanie każdej instytucji i każdego zakładu pracy. Z jakimi efektami trudnej epidemicznej rzeczywistości przychodzi się zmierzyć samorządowi powiatu kłobuckiego, którym pan kieruje?
Henryk Kiepura: Nie sposób nie zauważyć, że Starostwo Powiatowe i pozostałe jednostki organizacyjne powiatu, w tym m.in. kłobucki Zakład Opieki Zdrowotnej (ZOZ), cztery powiatowe szkoły średnie, Powiatowy Zarząd Dróg czy Powiatowy Urząd Pracy doświadczają na co dzień efektów epidemii. Ich natężenie zmienia się razem z kolejnymi przesileniami, czyli falami pandemii. Mimo cyklicznie wracających perturbacji, w tym ograniczeń sanitarnych, staramy się wszyscy, by utrzymać wysokie standardy działania we wszystkich obszarach pozostających w pieczy samorządu powiatu kłobuckiego.

B&G: Zespół polskich naukowców zajmujących się badaniami samorządów terytorialnych wysoko ocenił zarządzanie finansami powiatu kłobuckiego…
H. Kiepura: Tak, powiat kłobucki, w analizie specjalistów z kilku renomowanych uczelni, w tym z Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa czy Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskał bardzo wysokie miejsce w badaniach, którym poddano 314 powiatów. Wyniki analizy gospodarowania finansami, na podstawie danych przekazanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe, opublikowano w przeddzień pandemii. Dzięki temu porównanie jest zarówno apolityczne, jak i obiektywne, powstało bowiem na podstawie miarodajnych danych i takich samych kryteriów dla wszystkich podmiotów. Bardzo się cieszę z takich ocen.

B&G: Bardzo wysoko są też oceniane w województwie śląskim działania Starostwa Powiatowego w walce prowadzonej z pandemią.
H. Kiepura: Moją osobistą satysfakcją jest to, że pierwsze posiedzenie sztabu kryzysowego zwołałem już w lutym 2020 roku, zanim oficjalnie ogłoszono stan pandemii w Polsce. Również od początku, w ścisłej współpracy Starostwa Powiatowego z kłobuckim Zespołem Opieki Zdrowotnej, bez wahania i niezwłocznie podejmowaliśmy decyzje o przeznaczeniu znaczących środków z budżetu samorządu na potrzeby walki z epidemią COVID-19 w naszym powiecie. Nasze służby medyczne – jako jedne z nielicznych w Polsce – od pierwszego dnia pandemii miały pełne możliwe zabezpieczenie. To był nasz priorytet. Dzięki takiej postawie jako drugi samorząd w Polsce zainstalowaliśmy dla naszych służb medycznych profesjonalną bramę dekontaminacyjną, opracowaną i zbudowaną przez naukowców Politechniki Śląskiej w Gliwicach, tę samą, która miesiąc później została również wyróżniona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Można powiedzieć, że w tym wypadku nie tylko dotrzymaliśmy kroku technicznym rozwiązaniom w epidemiologii, ale lekko je wyprzedziliśmy. To kolejny powód do satysfakcji.

B&G: Mimo nadzwyczajnej sytuacji zdrowotnej i towarzyszących jej również nadzwyczajnych wydatków Powiat Kłobucki stara się dużo inwestować…
H. Kiepura: Szczególnie dumny jestem z rozpoczętej przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w połowie 2021 roku budowy największej hali sportowej w regionie – przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Hala, o wymiarach 55 metrów na 33 metry, która pomieści trzy boiska do siatkówki oraz kompleks szatni, zostanie oddana do użytku w grudniu 2022 roku. Koszt jej wybudowania to, zgodnie z kontraktem, 9,2 mln zł. To niemało, szczególnie gdy pamięta się o wspomnianych nadzwyczajnych wydatkach. Zgodnie jednak uważamy, że młodzież ze szkół średnich Kłobucka i Krzepic, prowadzonych przez powiat, zasługuje na każde pieniądze. To właśnie ci uczniowie, wraz ze swymi nauczycielami, wynikami osiągniętymi kolejny rok z rzędu na maturach czy egzaminach zawodowych w klasyfikacji prowadzonej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, wywindowali powiat kłobucki na czołową pozycję w województwie śląskim! Nie mogę w tym miejscu nie dodać, że fakty takie, jakie przytoczyłem powyżej, nadają sens naszej pracy i czynią ją łatwiejszą!

B&G: „Powiat Kłobucki – okno na świat” to hasło jednego z projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku.
H. Kiepura: To nie tylko tytuł jednego z projektów – staramy się, jako samorząd powiatu kłobuckiego, być otwarci na współpracę: podpisujemy umowy, szukamy patronatów, zapraszamy gości, organizujemy spotkania z młodzieżą i seniorami. Bardzo się cieszę, że moje zaproszenia przyjmują – i goszczą u nas – najwybitniejsi przedstawiciele polskiej nauki i polityki. Spotkanie naszej młodzieży z profesorem Marianem Zembalą, dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, czy wizyta byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, profesora Jerzego Buzka, w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku mają wiele walorów poznawczych i edukacyjnych. A przecież gościł u nas także prezydent Rzeczpospolitej oraz przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicja Polska, Władysław Kosiniak-Kamysz. Bo trzeba być otwartym na świat i ludzi. I właśnie tak jest dzisiaj postrzegany powiat kłobucki.

B&G: Dziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

*

code