Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Powiat Kłobucki – bezpieczeństwo ludzi to priorytet

W czasie epidemii najtrudniejsze zadanie wykonuje służba zdrowia. Elementami, które decydują o skuteczności jej działań, są przede wszystkim ludzie, sprzęt i wyposażenie placówek ochrony zdrowia oraz dostęp do najnowocześniejszych technologii
Mając na uwadze to oraz skuteczność działań na rzecz mieszkańców, Starostwo Powiatowe zintensyfikowało działania, włączając wszystkie podległe Powiatowi jednostki w aktywne zwalczanie negatywnych skutków epidemii. W pierwszym rzędzie zabezpieczono personel medyczny, walczący z chorobą na pierwszej linii. W tym celu Zarząd Powiatu podjął szereg decyzji finansowych obejmujących zakup sprzętu ochronnego i urządzeń wspomagających walkę z COVID-19.

Szybkość i skuteczność
Od pierwszego dnia epidemii służby medyczne w powiecie kłobuckim miały pełne zabezpieczenie osobiste i sprzęt ochronny.
– Szybkie decyzje zakupowe, bardzo kosztowne, były możliwe dzięki dobrej współpracy Starostwa Powiatowego z dyrekcją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – mówi Starosta Kłobucki Henryk Kiepura. – Bezpieczeństwo naszych medyków, pracowników jednostek i mieszkańców od samego początku jest dla nas priorytetem – dodaje Starosta.
Jedną z pierwszych decyzji (po zakupie koniecznego sprzętu) było uruchomienie w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku produkcji przyłbic ochronnych. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu finansowemu lokalnego biznesu.
Zakupiono zaawansowany technologicznie ploter laserowy oraz niezbędne do produkcji materiały. Wyprodukowane przyłbice są nieodpłatnie przekazywane szpitalom, placówkom wychowawczym, gminom, szkołom, pracownikom samorządowym nie tylko z naszego powiatu oraz innym instytucjom i urzędom, które zwróciły się do Starostwa z prośbą o pomoc w tym zakresie. Powiat Kłobucki przekazał też przyłbice oraz inne środki ochrony osobistej do szpitali w Częstochowie i w Torzymiu w województwie lubuskim.

Najnowocześniejsze technologie w ochronie zdrowia
Nawiązawszy współpracę z Politechniką Śląską, dzięki szybko podjętej decyzji Powiat Kłobucki zakupił i zamontował w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku drugą w Polsce bramkę dekontaminacyjną, zaprojektowaną i wykonaną z udziałem kadry naukowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Służy ona do odkażania kombinezonów ochronnych lekarzy szpitala i zespołów medycznych pracujących w kłobuckim pogotowiu. Trzeba podkreślić, że Zespół Opieki Zdrowotnej, będący jednostką Powiatu Kłobuckiego, jako jeden z pierwszych w województwie śląskim pobierał – w odpowiedzi na apel wojewody – wymazy do testów na COVID-19, w tym również w powiatach ościennych.

Dla potrzeb kłobuckiego pogotowia ratunkowego samorząd powiatowy zakupił także ozonatory do odkażania pomieszczeń. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych także wspomagają walkę z epidemią, używając m.in. przekazanego przez Starostwo sprzętu do odkażania przestrzeni publicznej.

Walka wspólnymi siłami
Na stronie www.powiatklobucki.pl Starostwo opublikowało, wraz z podziękowaniami, listę przedsiębiorców, którzy w czasie epidemii okazali Powiatowi, a zwłaszcza jego służbom medycznym, trudną do przecenienia pomoc.
– Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w walkę z epidemią: medykom, firmom, pracownikom i mieszkańcom. Każda pomoc jest gestem, który mobilizuje i dodaje sił – podkreśla Starosta Kłobucki Henryk Kiepura.
Działania samorządu powiatowego oraz współpracujących z nim podmiotów pomagają opanować i ograniczyć epidemię COVID-19 na terenie powiatu kłobuckiego. To szczególnie ważne w sytuacji niedoborów w wyposażeniu i luk organizacyjnych w działaniach ze strony powołanych do tego celu instytucji państwowych.

Dodaj komentarz

*

code