Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Podsumowano ostatnią edycję budżetu obywatelskiego

We wtorek po południu, po raz pierwszy w trybie online, omówiono wyniki ankiety ewaluacyjnej dotyczącej VII edycji częstochowskiego budżetu obywatelskiego.

Podczas wysłuchania publicznego przedstawiono statystyki odpowiedzi, jakich udzielono na pytania zamknięte ankiety oraz uwagi i sugestie zgłoszone w ramach pytań otwartych. Uwagi dotyczyły całego spektrum spraw związanych z procedurą BO – zakresu bądź tematyki projektów zadań, kryteriów ich weryfikacji, samego głosowania, podziału środków finansowych czy realizacji projektów zadań. Pojawiły się też np. kwestie dublowania projektów czy ogólnodostępności zrealizowanych zadań na terenach obiektów będących w czyimś zarządzie.

– Od pierwszej edycji procedury częstochowskiego budżetu obywatelskiego tworzymy wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami i jestem przekonany, że właśnie temu zawdzięcza on swój sukces – powiedział podczas spotkania online prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Nawet bardzo trudne czasy nie są dla nas przeszkodą, aby bardzo licznie współdecydować o tym, jak ma zmieniać się najbliższa nam, miejska rzeczywistość.

Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat propozycji zmian w obowiązującej procedurze. Zgłoszone sugestie zostaną przeanalizowane, tak by odświeżona, wypracowana procedura odpowiadała oczekiwaniom jak największej ilości częstochowianek i częstochowian.

7. edycja BO była pierwszą przeprowadzoną w całości online – wymusiły to względy bezpieczeństwa spowodowane pandemią. O tym, na co przeznaczyć łącznie niemal 9,5 mln zł, współdecydowało 24,5 tys. osób.

Zgłoszono rekordową liczbę pomysłów – wiele z nich miało wyraźnie ,,zielony”, ekologiczny charakter; inne z kolei pojawiły się zapewne w kontekście pandemicznych wyzwań i trudności. Przekonywanie innych do poparcia konkretnych pomysłów odbywało się głównie poprzez media społecznościowe.

W końcu na poszczególne zadania głosowało o ok. 5 tys. więcej osób niż w zeszłym roku. Łącznie było ich tym razem ponad 24,5 tys.

Platforma internetowa świetnie się sprawdziła – jej prosta obsługa, przejrzysty układ i minimum wymaganych danych sprawiły, że nie było mowy o żadnym wykluczeniu spowodowanym wyłącznie elektroniczną formą udziału. Nie trzeba było nawet korzystać z poczty elektronicznej – wystarczył telefon i możliwość skorzystania z internetu.

Prezentacja, którą pokazano podczas wysłuchania publicznego dostępna jest tutaj

Dodaj komentarz

*

code