Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Parkitka ma nowy zaawansowany sprzęt

ZDROWIE. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie na Parkitce od niedawna posiada nowoczesną pracownię akceleratorową. To otwiera niedostępne dotąd w naszym regionie możliwości leczenia pacjentów onkologicznych

Dla szpitala zakupiony został akcelerator Versa HD. Sprzęt dofi nansowało ministerstwo i nasze województwo. Co daje posiadanie takiego urządzenia?
– Zakup nowoczesnego akceleratora przez nasz szpital pozwoli na wdrożenie innowacyjnych technik leczenia, które były do tej pory niedostępne w regionie częstochowskim. Wpłynie to na poprawę efektywności oraz wzrost bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów. Warto dodać, że dostęp do tak zaawansowanej technologii był do tej pory możliwy wyłącznie w najlepszych ośrodkach onkologicznych – podkreśla Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.
Nowe urządzenie będzie stosowane w radioterapii i zabiegach radiochirurgii. Jak informują w szpitalu, to jedno z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych pod względem technologicznym urządzeń tego typu. Pozwala zminimalizować wpływ leczenia onkologicznego na jakość życia pacjenta, ograniczyć ekspozycję tkanek na naświetlanie i zmniejszyć skutki uboczne terapii.
Władze szpitala na Parkitce podkreślają, że stały rozwój nowoczesnych technologii w leczeniu chorób onkologicznych jest bardzo istotny dla całego regionu. A zakup akceleratora to kolejne z działań ku poprawie jakości i skuteczności terapii. W placówce obecnie trwają również prace nad projektem budowy trzech sal operacyjnych o profilu onkologicznym wraz z niezbędną modernizacją sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi. (jar)

Dodaj komentarz

*

code