Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Otwórz się na pracę – ruszył program aktywizacji zawodowej

Przeznaczony dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy oraz regionu program jest finansowany ze środków unijnych. Nabór zgłoszeń online trwa – liczba uczestników jest ograniczona. Można liczyć na różne formy wsparcia – od doradztwa po płatne staże.

Sytuacja na rynku pracy w związku z pandemią staje się coraz trudniejsza. Wiele branż dotyka kryzys. Szansą dla tych, którzy nie mogą znaleźć pracy, muszą się przebranżowić lub podnieść kwalifikacje, może być udział w programie profesjonalnej aktywizacji zawodowej, który właśnie wystartował na terenie subregionu północnego województwa śląskiego.

Projekt „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” skierowany jest do osób w wieku 30+, zamieszkujących w Częstochowie, Blachowni, Koniecpolu, Dąbrowie Zielonej, Janowie, Kamienicy Polskiej, Kłomnicach, Konopiskach, Kruszynie, Lelowie, Mstowie, Mykanowie, Olsztynie, Poczesnej, Przyrowie, Rędzinach, Starczy, Kłobucku, Krzepicach, Lipiu, Miedźnie, Opatowie, Pankach, Popowie, Przystajni, Wręczycy Wielkiej, Myszkowie, Koziegłowach, Żarkach, Niegowej, Poraju (powiat częstochowski, myszkowski i kłobucki).

Będzie można bezpłatnie skorzystać z kompleksowego wsparcia – począwszy od doradztwa zawodowego, poprzez darmowe szkolenia, coaching, pośrednictwo pracy, po płatne staże. Ponadto zagwarantowano środki na stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie i catering dla biorących udział w szkoleniu.

Projekt adresowany jest do każdego, kto chce zmienić swoją sytuację zawodową, a jest bezrobotny, bierny zawodowo bądź zatrudniony w oparciu o umowy krótkoterminowe, a jego miesięczne zarobki nie przekraczają 120 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Wsparcie skierowane jest w szczególności do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – do osób 50+, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych czy o niskich kwalifikacjach.

Właśnie otwarto nabór do projektu – liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zainteresowani nie powinni zwlekać. Chęć udziału można zgłaszać za pośrednictwem strony http://www.projekt.robelit.pl – tam też można znaleźć wszystkie szczegóły.

Informacje o projekcie udzielane są także pod nr tel. 609 880 955 bądź adresem mejlowym projekt@robelit.pl

Projekt „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.


Dodaj komentarz

*

code