Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Na przejściach dla pieszych będzie bezpieczniej?

BEZPIECZEŃSTWO. Burmistrz Edward Maniura zwrócił się do marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego z wnioskiem o utworzenie funduszu wsparcia przedsięwzięć miast i miasteczek popierających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, z których korzystają w dużej mierze uczniowie w drodze do placówek oświatowych

Dziewiętnastego listopada odbyło się zdalne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w której zasiada m.in. Burmistrz Lublińca. Rada jest instytucją doradczą i funkcjonuje przy marszałku województwa jako zespół koordynacyjny działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Członkami rady są m.in. przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządów Dróg Powiatowych i Wojewódzkiego Kuratora Oświaty.
Podczas posiedzenia burmistrz Maniura zwrócił się do marszałka Jakuba Chełstowskiego z wnioskiem o utworzenie funduszu wsparcia przedsięwzięć miast i miasteczek popierających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, z których korzystają w dużej mierze uczniowie w drodze do placówek oświatowych. Propozycja ta spotkała się z głosem poparcia przedstawiciela wojewódzkiego komendanta policji.
– W swoim wystąpieniu burmistrz zaprezentował zadanie, do którego współrealizowania zaprosiliśmy Starostwo Powiatowe w Lublińcu – informuje Anna Jonczyk-Drzymała, wiceburmistrz. – W ramach porozumienia przygotowujemy dokumentację projektową na przebudowę na 4 ulicach przejść dla pieszych, które m.in. mieszkańcy naszego miasta wskazali nam jako te najbardziej niebezpieczne. Ponieważ 3 z nich dotyczą dróg powiatowych, tylko wspólny wniosek ze starostwem może poprawić w tych miejscach bezpieczeństwo. W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest doświetlenie pasów na przejściach, oznakowanie zwiększające bezpieczeństwo przy użyciu tzw. kocich oczek, aktywnych znaków, strukturalnych oznakowań, które podczas przejazdu wydają charakterystyczny dźwięk. Koszt dokumentacji to kwota 28 905 zł. Magistrat zakłada, że zadanie będzie mógł zrealizować w przyszłym roku. (as)
Wykaz przejść dla pieszych ujętych w projekcie:
•ul. Oświęcimska, droga miejska – 2 przejścia (w rejonie skrzyżowania z ul. Tysiąclecia),
•ul. Stalmacha, droga powiatowa – 3 przejścia (przy szkole podstawowej nr 1, przy skrzyżowaniu z ul. Droniowicką, przy SOSW),
•ul. Oleska, droga powiatowa – przejście przy skrzyżowaniu z ul. Hajdy,
•ul. Zwycięstwa, droga powiatowa – przejście przy szkole podstawowej nr 3.

Dodaj komentarz

*

code