Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Liberty Częstochowa zwiększa produkcję w hucie i planuje współpracę z miastem

Huta Częstochowa ma ambitne plany zwiększenia produkcji stali do miliona ton rocznie oraz realizacji ekologicznego programu Greensteel. Tematem rozmów między nowym właścicielem Huty – Liberty Częstochowa sp. z o.o. a władzami Częstochowy były także perspektywy dalszej modernizacji układu komunikacyjnego na terenach hutniczych oraz przygotowanie przyszłych kadr dla Huty.

Spółka Liberty Częstochowa – będąca częścią międzynarodowej grupy Liberty, jednego z potentatów na rynku hutniczym, działającego w ponad 30 krajach świata – kupiła Hutę Częstochowa 28 maja. W przedsiębiorstwie, które w tym roku obchodzi jubileusz 125 lat istnienia, zatrudnionych jest obecnie 1126 pracowników.

– Cieszymy się, że udało się sfinalizować transakcję zakupu Huty i ma ona nowego właściciela, który może zapewnić stabilną przyszłość – mówił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który był w czwartek gościem kierownictwa Liberty Częstochowa Sp. z o.o.. – Dla nas ważne było także to, aby spółka zarządzająca częstochowską hutą miała siedzibę w Częstochowie, bo to oznacza wpływy podatkowe do budżetu miasta i ten warunek został spełniony.

Krishnamoorthy Venkatasubramanian, dyrektor zarządzający Liberty Częstochowa, przedstawił obecną sytuację przedsiębiorstwa i plany działań na najbliższą przyszłość. Obejmują one m.in. zwiększenie możliwości produkcyjnych, rozszerzenie asortymentu wyrobów i pozyskanie nowych rynków dla częstochowskich blach grubych. W tym celu planowane są inwestycje i remonty. Częstochowska Huta, produkująca stal ze złomu i surówki w piecu elektrycznym KONEL, dąży do realizacji założeń programu Greensteel, czyli wytwarzania produktów z minimalnym śladem węglowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

– Chcemy produkować milion ton stali rocznie – zapowiada dyrektor zarządzający Liberty Częstochowa Sp. z o.o., która po zakupie Huty stała się jednym z większych pracodawców, a także płatników podatków w Częstochowie. Huta w krótkim czasie zwiększyła już produkcję na tyle, że zbliża się do poziomu swoich obecnych możliwości.

Tematy, które omawiano podczas spotkania z władzami miasta, to przede wszystkim rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego na terenach hutniczych, a także wspólne działania na rzecz kształcenia przyszłych kadr dla Huty. Urząd Miasta i Liberty Częstochowa widzą możliwość przygotowania wspólnych programów, zachęcających młodzież do nauki zawodu, a we współpracy z uczelniami wyższymi – także zabezpieczenia kadr inżynierskich.

Liberty Częstochowa zaoferowało wsparcie dla starań Urzędu Miasta o pozyskiwanie środków europejskich oraz z budżetu państwa na rozwój infrastruktury drogowej w Częstochowie.

Obie strony umówiły się na kolejne rozmowy w celu ustalenia szczegółowych rozwiązań. Pierwsze ze spotkań zostało zaplanowane jeszcze w tym tygodniu w Miejskim Zarządzie Dróg.

8 lipca na zaproszenie kierownictwa spółki w jej siedzibie przy ul. Kucelińskiej 22, obok prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka, w rozmowach wzięli udział: zastępca prezydenta Piotr Grzybowski, kierownik Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Anna Tymoshenko oraz zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Piotr Kurkowski.

Ze strony Liberty Częstochowa obecni byli – obok dyrektora zarządzającego – Krishnamoorthy Venkatasubramaniana, m.in. pełnomocnicy spółki Daniel Ozon i Tadeusz Wenecki oraz doradca Jacek Kasprzyk.

Po spotkaniu odbył się briefing prasowy z udziałem częstochowskich mediów.

Informacje o Liberty Częstochowa Sp. z o.o. – Hucie Częstochowa

Liberty Częstochowa jest częścią międzynarodowej grupy Liberty, jednego z potentatów na rynku hutniczym, działającego w ponad 30 krajach świata, na czele której stoi Sanjeev Gupta, prezes konsorcjum GFG Alliance.

28 maja 2021 r., w następstwie wygranego przetargu, Liberty została nowym właścicielem częstochowskiej Huty. Spółka Liberty Częstochowa Sp. z o.o. już od grudnia 2020 r. dzierżawiła Hutę Częstochowa i wznowiła w niej produkcję.

Najważniejsze części przedsiębiorstwa to:

– Stalownia, która w piecu elektrycznym KONEL o pojemności 100 ton wytapia stal poddawaną następnie homogenizacji oraz rafinacji w piecu kadziowym i urządzeniu do próżniowego odgazowywania. Z surówki żelaza, złomu i dodatków stopowych wytapia wiele gatunków wysokojakościowych stali, które odlane na maszynie Ciągłego Odlewania Stali stanowią wsad do produkcji blach.

– Walcowania Blach Grubych z halami o powierzchni 20 hektarów, gdzie powstaje sztandarowy produkt huty – blachy grube. Rozwiązania techniczne umożliwiają produkcję wielu kategorii blach do różnych zastosowań w budownictwie, przemyśle maszynowym, energetycznym i stoczniowym. Blachy, zależnie od przeznaczenia, mogą być normalizowane, hartowane, odpuszczane, a także walcowane termomechanicznie. Walcownia ma możliwości wytwarzania blach o grubości od 6 do 150 mm, w tym blach specjalnych.

– Bocznica, która posiada połączenie z siecią kolejową. Tabor i sieć torów o łącznej długości 49 km umożliwiają dostawy surowców i wywóz produktów. Dzięki niej huta świadczy też usługi transportowe na rzecz innych firm zlokalizowanych w pobliskiej strefie przemysłowej.

W tym roku częstochowska Huta obchodzi 125-lecie istnienia. W 1896 r. warszawski przemysłowiec Ludwik Bernard Hantke rozpoczął jej budowę w ówczesnej wsi Raków pod Częstochową. Od tej pory Huta wyprodukowała łącznie ponad 46 milionów ton stali.

Obecnie teoretyczne zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa sięgają 800 tys. ton stali rocznie. Teren Huty, należącej do Liberty Częstochowa Sp. z o.o., to ponad 151 hektarów, na których znajdują się 92 budynki.

Dodaj komentarz

*

code