Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Krzepice mają inwestora!

INWESTYCJE. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pod Krzepicami w końcu przestanie być
„szczerym polem”, gdzie zamiast inwestorów hula tylko wiatr. Jest oficjalny komunikat o pierwszej inwestycji.
Jest więc i szansa, że to kamyk, który rozpocznie lawinę

Wiele razy żartowaliśmy na naszych łamach z tej krzepickiej strefy ekonomicznej, w której w ciągu kilku lat nie dało się odnotować śladów boomu inwestycyjnego. Choć mogło się wydawać, że zakłady będą tam rosły jak grzyby po deszczu. Dowcipkowaliśmy, ale jednak zawsze po cichu współczując miastu, które podjęło przecież trafną decyzję – by utworzyć tereny pod inwestycje. I które dało radę wprowadzić ten obszar w ramy Katowickiej SSE. Z przyjemnością możemy więc teraz odnotować: inwestycje w krzepickiej strefie ekonomicznej w końcu ruszą.
„Jubileuszowa” inwestycja Katowickiej SSE
W zeszły czwartek w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nastąpiło uroczyste przekazanie inwestorowi decyzji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Tak się ciekawie zbiegło, że jest to dokładnie 200. taka decyzja w ramach PSI. I dotyczy ona właśnie tej inwestycji, która będzie realizowana na terenach inwestycyjnych pod Krzepicami. W strefie ekonomicznej.
Nowy inwestor to firma SIGMApak.
– Inwestycja polega na utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego. Pozwoli firmie na wzmocnienie pozycji na rynku opakowań foliowych. Budowa nowej hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń umożliwi spółce zwiększenie mocy produkcyjnych w ramach dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa – podkreślił podczas spotkania Prezes Katowickiej SSE, dr Janusz Michałek.
W uroczystym przekazaniu decyzji, poza szefostwem KSSE, wzięli też udział przedstawiciele urzędów wojewódzkiego i marszałkowskiego oraz, co naturalne, firmy SIGMApak: Krzysztof Jabłoński i Piotr Buchliński.
Rozwój lokalnego biznesu
SIGMApak to firma z naszego regionu, która teraz rozwijać się będzie dzięki możliwościom dostępnym na terenie strefy ekonomicznej pod Krzepicami. Zajmuje się opakowaniami i produkuje na potrzeby przedsiębiorstw – małych i dużych – oraz dla klientów indywidualnych. Produkując z folii, firma podkreśla swą ekologiczną świadomość i dbałość o środowisko. To też ważne z punktu widzenia mieszkańców – rozwój zakładów na terenie strefy powinien następować w zgodzie z duchem czasu w tym zakresie.
Firma, która teraz postawi swoją fabrykę w Krzepicach, w strefie ekonomicznej, korzysta z kilkunastoletnich doświadczeń swych założycieli w zakresie prowadzonej działalności. Obecnie jej główna siedziba mieści się przy ul. Skłodowskiej. Inwestycja na terenie strefy bez wątpienia zwiększy skalę jej działalności. Zresztą SIGMApak zapewne zadba o stosowną i skuteczną reklamę.
Samorząd się stara
Gdy tereny pod miastem przyjmowano do strefy ekonomicznej, było tu dosłownie szczere pole. Dyskutowano i o sposobie podziału tego blisko 20-hektarowego terenu na działki, o potrzebie wytyczenia tam dróg i uzbrojeniu terenu. Bo niczego takiego tam w ogóle nie było. W sumie trudno się więc dziwić, że inwestorzy nie rzucili się na taką ofertę. Po co komu zakład w terenie bez drogi, bez dostępu do mediów. Ale to wszystko w kolejnych latach mocno się zmieniło. Zajęto się kwestią dróg i działek. Budowa infrastruktury jeszcze nie nastąpiła, ale jest już wpisana w budżet miasta na rok 2022. To kilkaset tysięcy na drogi, na niezbędne sieci. Wydatek, bez którego strefa pozostałaby tylko szczerym polem. I przedmiotem żartów.
Samorząd, jak się dowiadujemy, miał też swój udział w doprowadzeniu do tej pierwszej inwestycji na zasadach specjalnej strefy ekonomicznej. W końcu firma już działa lokalnie. Gotowa się rozbudowywać w Krzepicach, czyli w zasadzie u siebie. Korzystając przy tym z warunków zaistniałych dzięki utworzeniu strefy. Wcześniej, rozmawiając o tym przeciągającym się braku inwestycji firm, dyskutowano w Krzepicach o sprawie i przywoływano przykłady innych podobnych stref ekonomicznych, gdzie też trudny był ten pierwszy krok, pierwsza inwestycja. A potem o kolejne było już łatwiej. Zobaczymy, czy tak stanie się w Krzepicach. W każdym razie byłoby to dobre dla miasta, a i dla bliskiego regionu. Więcej firm to w końcu też więcej możliwości wyboru satysfakcjonującej pracy. (jar)

Dodaj komentarz

*

code