Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Konsultacje z inżynierami budownictwa także w Częstochowie

Będzie można uzyskać informacje dotyczące m.in. zakupu działki, procedur związanych z budową domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, jakie zostaną wykorzystane. Wszystko w ramach Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa, który odbędzie się 25 września.

Jego organizatorem jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa. W każdym z punktów konsultacyjnych – w Częstochowie będzie się znajdował w budynku NOT przy ul. Kopernika 16/18 (sala 15) – eksperci PIIB będą pracować w wielobranżowych zespołach.

Głównym celem akcji jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych. Na spotkania może się zgłosić każdy, również właściciele budynków, które wymagają modernizacji, przebudowy lub generalnego remontu, bądź ich zarządcy.

– Wierzę, że inicjatywa, która obejmie całą Polskę, przyciągnie szerokie grono interesariuszy. Tych, którzy dopiero budują swój dom lub zajmują się własnymi zasobami mieszkaniowymi. Przygotowaliśmy to wydarzenie z troski o inwestorów, zwłaszcza tych indywidualnych. Kiedy mówi się nieustannie o ułatwieniach proceduralnych i próbuje zastępować rzetelną dokumentację projektową marketingową wizualizacją obiektu, tym ważniejsza jest troska o bezpieczeństwo i koszty eksploatacji budynków. Wiele tzw. ułatwień to tylko przyzwolenie na odroczoną płatność. Życie budynku zaczyna się od pomysłu na niego, ale kończy po dziesiątkach lat. Dlatego, aby usatysfakcjonować pokolenia, o techniczne szczegóły należy zadbać już teraz – zaznacza prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Chęć udziału w akcji zgłosiły wszystkie okręgowe izby inżynierów budownictwa. W województwie śląskim uruchomionych zostanie 5 punktów konsultacyjnych, w tym jeden w Częstochowie – w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Kopernika 16/18 (sala nr 15). 25 września będzie czynny od 9 do 16.

Jeśli ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie będą możliwe spotkania w punktach konsultacyjnych, zorganizowane zostaną porady online.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
Akcja: „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”
Data: 25 września 2021 r. (sobota)
Więcej informacji i adresy punktów konsultacyjnych: www.dzieninzyniera.pl
Film o akcji: https://www.youtube.com/watch?v=n6TOfY179Ik , https://vimeo.com/572970650
Organizator: Polska Izba Inżynierów Budownictwa (www.piib.org.pl)
Patronat honorowy: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Patronat medialny: „Inżynier Budownictwa”, „Przegląd Budowlany”

Polska Izba Inżynierów Budownictwa
To samorząd zawodowy inżynierów budownictwa powołany do życia ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
PIIB zrzesza osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których należą projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru. Do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędne jest odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyka zawodowa.

Do zadań PIIB należy m.in.:
• nadawanie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach,
• nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
• sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków PIIB,
• ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
• opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń.

Obecnie do Polskiej Izby inżynierów Budownictwa należy 118 010 osób.

Dodaj komentarz

*

code