Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Konkurs na dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza

Od 23 lutego do 31 marca 2021 roku należy składać dokumenty w ogłoszonym właśnie konkursie na dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza.

Kandydat musi mieć m.in. wykształcenie wyższe magisterskie – w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością teatralną; musi też przedstawić program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Wymagania dodatkowe obejmują m.in. znajomość zakresu działalności teatru, znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury oraz promowania prowadzonych działań, znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, kreatywność, komunikatywność, umiejętność działania w warunkach dużego obciążenia stresem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia można składać w terminie od 23 lutego do 31 marca 2021 roku pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub bezpośrednio w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nie otwierać – Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”.

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 31 maja 2021 roku. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o dokładnym jego terminie i szczegółach procedury konkursowej.

Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie w formie elektronicznej, dlatego należy podać adres e-mail do kontaktu w sprawie procedury konkursowej.
Dodatkowe informacje o procedurze konkursowej można uzyskać pod nr telefonu: 34 37 07 228 lub pod numerem 34 37 07 286.

Wszelkie szczegóły można znaleźć w ogłoszeniu o naborze lub poniżej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy https://bip.czestochowa.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dodaj komentarz

*

code