Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Kłobuck – małe miasto dużych możliwości

Jesteśmy otwarci na każdego inwestora w naszej gminie – zarówno tego małego, jak i dużego. Pomagamy pod względem przygotowania dokumentacji, współpracujemy przy ustalaniu ciągów komunikacyjnych, poświęcamy czas i angażujemy się w problemy, jakie napotykają przedsiębiorcy, wykorzystując możliwości, którymi dysponujemy – mówi Jerzy Zakrzewski, burmistrz Kłobucka, który od początku swojej kadencji stawiał na rozwój biznesu w gminie.

Warto zamieszkać, warto zainwestować
Jak podają źródła, Kłobuck jest ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym i gospodarczym o znaczeniu regionalnym w subregionie północnym województwa śląskiego. Położony w bliskim sąsiedztwie Częstochowy, jest miastem wspierającym rozwój aglomeracji częstochowskiej. Niegdyś Kłobucko było miastem królewskim położonym w końcu XVI wieku w tenucie krzepickiej w powiecie lelowskim województwa krakowskiego. Dziś, według danych z 2016 roku, miasto ma 13 tys. mieszkańców, a cała gmina 20,5 tys. Oprócz pięknej historii Kłobuck to również miasto, w którym warto zamieszkać, ale i zainwestować. I to nie tylko ze względu na jego świetną lokalizację czy bardzo dobrą komunikację, którą już niedługo zwiększy węzeł Lgota przy wylocie z budowanej autostrady A1, i mnóstwo zielonych terenów, które sprzyjają wypoczynkowi po pracy.

Pomagają i sprzyjają
Gmina Kłobuck jest przede wszystkim otwarta na rozwój gospodarczy, czego potwierdzeniem jest przybywająca liczba nowych inwestorów, a co za tym idzie nowych miejsc pracy. Obecnie gmina dysponuje łącznie blisko 200 ha pod działalność produkcyjno-usługową oraz ok. 26,3 ha pod same usługi. Tylko w ostatnim czasie swoje firmy ulokowali tu tacy międzynarodowi inwestorzy jak Hillwood, amerykańska spółka, która w Polsce koncentruje się na działalności związanej z zakupem, finansowaniem i budową magazynów oraz obiektów przemysłowych z przeznaczeniem pod długoterminowy wynajem. W Kłobucku światowy potentat podpisał z władzami porozumienie, które dotyczy budowy dróg gminnych w obrębie planowanej inwestycji. Dzięki zaangażowaniu władz udało się wyjść naprzeciw oczekiwaniom komunikacyjnym inwestora. Inwestycja ma zostać usytuowana przy węźle autostradowym, tuż obok drogi krajowej nr 43 na styku Libidzy i Gruszewni. Amerykańska firma chce w przyszłym roku wybudować w gminie Kłobuck wielkopowierzchniowe hale przemysłowe, które zostaną wynajmowane długoterminowo przedsiębiorcom do prowadzenia działalności gospodarczej. – Lokalizacja inwestycji w Kłobucku w aglomeracji częstochowskiej jest nieprzypadkowa – jest to region o dużym potencjale gospodarczym z wieloma prężnie działającymi lokalnymi firmami. Bardzo dużymi atutami są bliskość autostrady A1, która już latem połączy Częstochowę ze Śląskiem, a także bliskość miasta, która ułatwi napływ wykwalifikowanych pracowników i zapewni przyszłym użytkownikom dostęp do atrakcyjnego rynku konsumenckiego. Dzięki tym zaletom nowy park magazynowy jest atrakcyjny także dla przedsiębiorstw logistycznych i dystrybucyjnych, które działają na terenie kraju i poza jego granicami, np. w Czechach, na Słowacji czy na Węgrzech – mówi Hubert Michalak, prezes Hillwood Polska Sp. z o.o. W Kłobucku swoją inwestycję ulokował również Südpack – niemiecki potentat w produkcji folii plastykowych do pakowania żywności, artykułów medycznych i wysokiej jakości artykułów technicznych. W ostatnim czasie firma zwiększyła zatrudnienie o 30 procent. Właściciel firmy, Johannes Remmele, zapowiadał tu po przejęciu zakładu, że to nie koniec planów inwestycyjnych, które firma chce zrealizować w Kłobucku. – Otwarcie nowej linii produkcyjnej to dopiero pierwszy krok w rozbudowie zakładu. Planujemy kolejne inwestycje – podkreśla właściciel firmy. – Jesteśmy otwarci na każdego inwestora w naszej gminie – zarówno tego małego, jak i dużego. Pomagamy pod względem przygotowania dokumentacji, współpracujemy przy ustalaniu ciągów komunikacyjnych, poświęcamy czas i angażujemy się w problemy, jakie napotykają przedsiębiorcy, wykorzystując możliwości, którymi dysponujemy – mówi Jerzy Zakrzewski, burmistrz Kłobucka. Burmistrz gminy podkreśla, że również mali przedsiębiorcy są dla niego bardzo ważni. – To dla tych mniejszych podmiotów i rodzinnych firm wprowadziliśmy właśnie ulgi podatkowe, które mają równocześnie pomóc w rozwoju przedsiębiorstwa, ale i zwiększyć zatrudnienie – mówi Jerzy Zakrzewski.

Dla przedsiębiorców

W 2014 roku uchwałą rady miejskiej zwolniono od podatku od nieruchomości gruntów i budynków wykorzystywanych w celu działalności gospodarczej tych przedsiębiorców, którzy utworzą co najmniej jedno nowe miejsce pracy w pełnym wymiarze czasu pracy i utrzymają zwiększony stan zatrudnienia przez co najmniej 3 lata. Zwolnienie przysługuje na okres 2 lat. Również uchwałą z 2014 roku zwolniono od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki oraz powierzchnie rozbudowanej części budynku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i wykorzystywane do tej działalności. Warunkiem nabycia praw do zwolnienia jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku w terminie 12 miesięcy od daty decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie budynku do użytkowania.

Dodaj komentarz

*

code