Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Kamila Grochowina – animator lokalny

  • Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (studia magisterskie); absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Partycypacja Społeczna: animacja–superwizja–ewaluacja; absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, kierunek Ekonomia Społeczna; absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, Wydział Psychologii, kierunek Coaching for Life and Business.
  • Czynny trener rozwoju osobistego i kompetencji psychospołecznych.
  • Doradca zawodowy, pośrednik pracy.
  • Coach for life and bussines.
  • Animator społeczny.
  • Starszy wykładowca uniwersytecki.
  • Specjalista ds. Funduszy Europejskich.

Aktualne zatrudnienie: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA (od 2007 r.) oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych w Warszawie (od 2018 r.) i Zespół Ekspertów Manager Pelczar Sp. j.

Od 2005 r. pracownik Urzędu Miasta Częstochowy i Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA – pomysłodawczyni, realizatorka i kierowniczka wielu projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym wspierających przedsiębiorczość w regionie.

Kierownik projektu „Świadomy biznes – rozwój przedsiębiorczości – dotacje (2017-2019)”; specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (2015- 2017); animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (2013-2015); doradca kluczowy w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego (2007- 2015); doradca zawodowy w Gminnym Centrum Informacji w Częstochowie przy Wydziale Strategii Rozwoju i Integracji Europejskich Urzędu Miasta Częstochowy (2005-2007).

Zainteresowania: przedsiębiorczość (podejście holistyczne), pedagogizacja problemów społecznych, psychologia społeczna, psychologia kliniczna, psychologia sądowa, kryminalistyka lingwistyczna, sztuczna inteligencja, inteligencja emocjonalna, psychopatologia pracy, rozwój osobowości (profile zachowań), organizowanie kapitału społecznego, animowanie zmian społecznych, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, networking.

Dodaj komentarz

*

code