Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

III Jurajski Kongres Gospodarczy – XIX Gala Konkursu „Jurajski Produkt Roku” 2019

W ostatnich dniach października zakończyła się kolejna, już 19. edycja Konkursu „Jurajski Produkt Roku”, której zwieńczeniem była uroczysta gala. Doceniono na niej osiągnięcia firm rodzinnych, organizacji, uczelni oraz samorządów. Gala została zorganizowana w ramach III Jurajskiego Kongresu Gospodarczego.

Impreza odbyła się w sali konferencyjnej hotelu Scout w Częstochowie. Jej organizatorami byli: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz samorządy terytorialne z powiatów myszkowskiego, kłobuckiego, zawierciańskiego, lublinieckiego i częstochowskiego. Kongres został podzielony na trzy panele tematyczne: panel samorządowy, panel urzędów pracy oraz panel poświęcony tematyce firm rodzinnych, którego moderatorem był Prezydent Rady RIPH w Częstochowie – Tadeusz Szymanek. W trakcie dyskusji zaproszeni gości rozmawiali o możliwościach rozwoju miast, pozyskiwaniu inwestorów, perspektywach regionalnych i lokalnych rynków pracy, kształtowaniu wizerunku firmy dla potrzeb pozyskania pracowników oraz szansach i wyzwaniach rynku pracy dla firm rodzinnych.

Spotkanie na III Jurajskim Kongresie Gospodarczym było doskonałą okazją do podpisania kolejnych porozumień o współpracy. Przedstawiciele miast Częstochowa, Myszków i Ogrodzieniec oraz gmin Olsztyn i Mstów podpisali porozumienie na rzecz rozwoju i promocji gmin makroregionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Włodarze miast zadeklarowali wspólne działania na rzecz promocji gospodarczej i terenów inwestycyjnych, zwiększenia atrakcyjności turystycznej Jury Krakowsko- Częstochowskiej, a także rozwoju zrównoważonego transportu i poprawy komunikacji w regionie.

Natomiast w godzinach wieczornych w sali bankietowej hotelu rozpoczęła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku”.

Dziewiętnastą edycję konkursu poprowadziła Anna Mielczarek z Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy. Cała uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, następnie głos zabrali Prezydent Rady RIPH w Częstochowie Tadeusz Szymanek i Dyrektor WUP w Katowicach Grzegorz Sikorski.

W wydarzeniu uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego, urzędów i instytucji z kręgu biznesu oraz nauki.

Zwycięskim firmom nagrody wręczyli Prezydent Rady RIPH w Częstochowie Tadeusz Szymanek wraz z członkiem Zarządu RIPH w Częstochowie Jerzym Nowakowskim. Poznajmy tegorocznych laureatów.

JURAJSKI PRODUKT ROKU” 2019

PRODUKT, USŁUGA BUDOWLANA
Kompleksowa Obsługa Budownictwa
KOBNEXT Sp. z o.o.
Budowa hali magazynowej budynku
biurowo-produkcyjnego, budynku pompowni
ze zbiornikiem wody ppoż. wraz
z infrastrukturą zewnętrzną w Częstochowie
przy ul. Bojemskiego 25 – generalny
wykonawca.
X-KOM Sp. z o.o.
Budowa hali magazynowej budynku
biurowo-produkcyjnego, budynku
pompowni ze zbiornikiem wody
ppoż. wraz z infrastrukturą zewnętrzną
w Częstochowie przy ul. Bojemskiego
25 – inwestor.
Cz.P.B.P. Przemysłówka SA
Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie
– I etap budowy strefy wypoczynku
w Parku Lisiniec w Częstochowie.
BRUK SA
Innowacyjny prefabrykat betonowy dla
budownictwa mieszkaniowego.
EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA
– PRODUKT W ENERGII
BMF Bogusław Foszmanowicz
Miejski samochód elektryczny Mini M2.
STANDO Logistics Sp. z o.o.
Wdrożenie usługi transportu płynnych
produktów spożywczych i pasz przy pomocy
niskoemisyjnych ciągników siodłowych
zasilanych skroplonym gazem ziemnym.
USŁUGA
Fundacja Pro Progressio
Promocja gospodarcza i wsparcie rozwoju
inwestycji BSS w Polsce.
Hegelmann Transporte Sp. z o.o.
USŁUGI TRANSPORTOWE.
ESBANK Bank Spółdzielczy
Wspieranie ludzi i firm stąd.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego SA
w Częstochowie
Usługa dystrybucji wody pitnej z saturatora
w ramach kampanii „Piję wodę z kranu”.
PRODUKT INNY
KAR-BUD DEWELOPMENT Sp. z o.o.
Projekt obiektu usługowego Aleja 49
w Częstochowie.
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia
Spożywców „JEDNOŚĆ”

Zmodernizowany Spółdzielczy Dom Handlowy
„Sezam”, ul. Jagiellońska 3/9.
MERCEDES BENZ
Autoryzowany dealer i serwis.
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚC
BIZNESU – ETYKA W BIZNESIE

Stolzle Częstochowa Sp. z o.o.

NAJLEPSZA FIRMA RODZINNA

KUBARA Sp. z o.o.
Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne SA.

NAJLEPSZY SAMORZĄD TERYTORIALNY

Gmina Olsztyn.
INSTYTUCJA LUB OSOBA ZASŁUŻONA
DLA ROZWOJU LUB PROMPCJI REGIONU
Prof. dr hab. dr h.c. Paweł Czarnecki – rektor
Collegium Humanum Szkoły Głównej Menadżerskiej
z siedzibą w Warszawie.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Polsce. Oddział w Częstochowie – Schronisko
dla bezdomnych zwierząt przy ul.
Gilowej w Częstochowie.
Kancelaria Radcy Prawnego Jacka Będkowskiego.
Tegoroczną nowością było wręczenie pamiątkowych
medali osobom i instytucjom współpracującym
z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową
w Częstochowie.

Medale otrzymali:
• Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Izabela Domogała
• Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof
Matyjaszczyk
• Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
• Politechnika Częstochowska
• Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji
Pracodawców w Częstochowie Dariusz
Jadczyk
• Prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości Włodzimierz Biniek
• Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego
SA w Częstochowie Marcin Kozak
• Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
• Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
w Radomsku
• Dyrektor ING Bank Śląski SA. Oddział
w Częstochowie Sławomir Bubel.

Dodaj komentarz

*

code