Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Gazyfikacja Powiatu Kłobuckiego

Historia prób gazyfikacji powiatu jest bardzo długa i zapewne znana części mieszkańców. Największym projektem była próba zrealizowania gazyfikacji w ramach projektu dofinasowanego z UE, zakładającego budowę gazociągu wysokiego ciśnienia od Blachowni i rozprowadzenie gazu do Kłobucka, Wręczycy Wielkiej i – poprzez gminę Opatów – do Krzepic. Próba, niestety, nieudana, ale dająca zręby pod aktualne działania. W roku 2018 projekt unijny został zmodernizowany co do zakresu i harmonogramu i od tej pory stał się możliwy do zrealizowania

We wrześniu bieżącego roku Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła pierwszą w województwie śląskim stację LNG w ramach gazyfikacji wyspowej, budując jednocześnie ponad 19 kilometrów sieci na terenie miasta Krzepice. Jest to pierwszy zrealizowany etap szerszego zamierzenia związanego z udostępnieniem gazu ziemnego na terenie prawie całego powiatu. Obecnie rozstrzyga się postępowanie na budowę sieci gazowej na terenie miejscowości Iwanowice Duże i Opatów (termin realizacji: 2020), jednocześnie kończą się prace projektowe dla miejscowości Złochowice i Waleńczów. W trakcie realizacji sieci gazowej na terenie gminy Opatów rozpocznie się przetarg na budowę sieci w mieście Kłobuck na podstawie posiadanych dokumentacji projektowych.

Nowy gazociąg w projekcie

Aby powyższe gazyfikacje miały odpowiednie źródło zasilania, projektowany jest równolegle gazociąg z Blachowni do Kłobucka przez Wręczycę Wielką (wzdłuż drogi krajowej nr 492). Jest to w tej chwili najważniejszy element gazyfikacji powiatu: z jednej strony umożliwia gazyfikację Wręczycy Wielkiej, z drugiej stanowi prawie nieograniczone źródło zasilania dla wszystkich gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych.

W planach kolejne gminy

Poza wyżej opisanym projektem unijnym w tym samym czasie prowadzone są prace projektowe związane z gazyfikacją gminy Lipie oraz gminy Miedźno (Ostrowy nad Okszą). Dla gminy Popów przygotowywana jest koncepcja gazyfikacji. Na jej postawie w pierwszej połowie roku 2020 powinny rozpocząć się prace projektowe. Po zakończeniu projektowania sieci gazowej w miejscowości Złochowice Polska Spółka Gazownictwa planuje rozpocząć realizację koncepcji gazyfikacji gmin Panki i Przystajń, co pozwoliłoby na rozpoczęcie prac projektowych w roku 2020.

Dodaj komentarz

*

code