Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Ekspresówka podzieli Lubliniec?

PROBLEM. Władze miasta apelują do mieszkańców, by pomogli lobbować za tzw. wariantem niebieskim przebiegu drogi ekspresowej S11, tak aby Lubliniec nie został podzielony na dwie części

Według planów droga ekspresowa S11 zaczyna się w Kołobrzegu, przebiega m.in. przez Koszalin, Szczecinek, Piłę, Poznań, Jarocin, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Olesno, Lubliniec, Tarnowskie Góry i kończy swój bieg na węźle autostrady A1 w Piekarach Śląskich. Z punktu widzenia województwa śląskiego zasadniczym celem tej inwestycji jest szybkie połączenie aglomeracji górnośląskiej z wielkopolską. Istniejąca droga krajowa DK11 jest obecnie bardzo przeciążona, dlatego też jej funkcje ma w przyszliście przejąć droga o parametrach drogi ekspresowej, czyli jezdnia z czterema pasami ruchu: po dwa pasy w każdym kierunku, w środku pas rozdzielający i na bokach pasy awaryjne, łącznie 25 metrów szerokości. Do tego należy doliczyć inne urządzenia bezpośrednio związane z drogą, co może skutkować nawet 50-metrową rozpiętością pasa drogowego.
Przebieg drogi w Śląskiem
W województwie śląskim droga ekspresowa S11 przebiega od granicy z województwem opolskim (węzeł Sieraków Śląski w gminie Ciasna) do węzła autostrady A1 w Piekarach Śląskich.
Przebieg drogi podzielono na dwa odcinki. Odcinek I, o długości 25 km, przebiega od granicy województwa śląskiego z województwem opolskim (węzeł Sieraków Śl.) do obwodnicy Tarnowskich Gór, droga prowadzi przez gminy: Ciasna, Pawonków, Lubliniec, Kochanowice, Krupski Młyn, Tworóg, Tarnowskie Góry.
Odcinek II, o długości 36,1 km, przebiega od obwodnicy Tarnowskich Gór do węzła autostrady A1 w Piekarach Śląskich, droga prowadzi przez gminy: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Piekary Śląskie.
Aktualnie trwają prace Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). W tym roku prawdopodobnie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S11 w woj. śląskim. Decyzja ta jest podstawowym dokumentem umożliwiającym realizację przedsięwzięcia. Wydaje ją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w postępowaniu administracyjnym, podczas którego prowadzone są konsultacje społeczne.
W przypadku większości inwestycji drogowych realizowanych przez GDDKiA przed wydaniem decyzji środowiskowej przeprowadzana jest procedura oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której m.in. weryfikowany jest sporządzony wcześniej raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Kolejne etapy przygotowania do budowy drogi ekspresowej S11 to: wykonanie koncepcji programowej (KP), opracowanie dokumentacji (projekt) pozwalającej na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), po której uprawomocnieniu się można przystąpić do budowy S11.
Dlaczego niebieski jest lepszy?
– Dla nas, mieszkańców Lublińca, najważniejszy jest przebieg drogi ekspresowej S11 w granicach miasta, czyli od węzła „Lubliniec Północ” do węzła „Lubliniec Południe”, i to, w jaki sposób jej przebieg będzie wpływał na rozwój miasta – podkreśla wiceburmistrz Anna Jonczyk-Drzymała.
– Na tym etapie przygotowania inwestycji zaproponowane zostały dwa warianty przebiegu drogi ekspresowej, tj. czerwony i niebieski. W ubiegłym roku, po przeprowadzeniu spotkań informacyjnych w poszczególnych gminach, wypracowano dwa dodatkowe warianty: zielony, jako modyfikację wariantu niebieskiego, oraz różowy, jako modyfikację wariantu czerwonego.
Zarówno burmistrz, jak i Rada Miejska w Lublińcu zdecydowanie opowiadają się za przebiegiem wariantu niebieskiego, który na grafice pokrywa się z wariantem zielonym. Warianty te oddalone są od zabudowy mieszkaniowej i innej infrastruktury miasta, a przede wszystkim nie dzielą go na dwie części, jak to ma miejsce w przypadku wariantów czerwonego i różowego. Ponadto należy podkreślić, że obecnie znaczna część ruchu samochodowego z dzielnic leżących poza obwodnicą Lublińca korzysta z drogi krajowej DK11, kierując się do poszczególnych dzielnic miasta. Zlokalizowanie drogi ekspresowej w śladzie DK11 z pewnością ograniczy lub uniemożliwi komunikację z drogami o znaczeniu lokalnym, co z kolei przekieruje cały ruch do centrum miasta, a tego lepiej uniknąć.
– W celu wzmocnienia naszego stanowiska zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych samorządowych działań i skierowania listu w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S11 do Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach. Projekt takiego listu można m.in. pobrać w Lubitece lub Centrum Obsługi Mieszkańców. Dokument należy uzupełnić o imię i nazwisko, adres i podpis, a następnie wysłać pocztą na adres: ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, lub wysłać podpisany skan na skrzynkę email: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl. Gotowy dokument można także wrzucić do urny w Lubitece – informuje Anna Jonczyk-Drzymała. Wszystkie listy zostaną przekazane do adresata.

Dodaj komentarz

*

code