Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Dotacje dla uczelni

Miasto po raz kolejny wsparło Uniwersytet im. Jana Długosza oraz Politechnikę Częstochowską dotacjami z programu „Akademicka Częstochowa”. W ostatnich siedmiu latach samorząd na ten cel przeznaczył blisko 1,6 mln zł.

– Cieszę się, że ponownie możemy pozytywnie odpowiedzieć na wnioski naszych uczelni. W tym roku wśród dofinansowanych zadań pojawiła się budowa parkingu obsługującego budynek UJD przy ul. Zbierskiego za ponad 100 tys. zł. To konieczna inwestycja, głównie ze względu na osoby z niepełnosprawnościami. Co do Politechniki można wyróżnić utworzenie nowoczesnego Laboratorium Grafiki Komputerowej dla studentów pierwszego w Polsce kierunku „Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM” – podsumował prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Poniżej spis wszystkich zadań objętych tegorocznymi dotacjami.

Projekt „Akademicka Częstochowa” wystartował już w 2014 roku, a pierwszym z pomysłów było ustanowienie Nagrody Prezydenta Miasta za najlepsze prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie poruszające tematykę związaną z Częstochową.
Działania projektu – tak jak fundusze wydatkowane w ramach tego programu – mają służyć zwiększaniu atrakcyjności tutejszych uczelni wyższych, a zatem przełożyć się na wyniki rekrutacji – liczbę młodych ludzi wybierających dostępne tu kierunki studiów. Samorząd wspomaga uczelnie w skuteczniejszym dopasowaniu się do realnych potrzeb, wyzwań i wymogów lokalnego rynku pracy – tak, aby nie działały one w oderwaniu od istniejących warunków społeczno-gospodarczych, ale kształciły absolwentki i absolwentów, którzy będą mieli spore szanse odnaleźć się w dobrze zadomowionych w mieście branżach, a także liczyć na rozwój zawodowy, atrakcyjne wynagrodzenie czy wysoką, odpowiadającą europejskim standardom kulturę pracy w międzynarodowym środowisku. Samorząd stara się wskazywać już bardzo młodym ludziom w szkołach średnich potencjalną, dostępną lokalnie ścieżkę zawodowej kariery – np. od szkoły „branżowej”, poprzez uczelnię techniczną, aż do przedsiębiorstwa, w którym – wyposażeni w konkretne kompetencje – mogą podjąć zatrudnienie.

Akademickie inicjatywy to jedno z cyklicznych narzędzi miejskiego programu „Teraz Lepsza Praca”, które służą także promocji miasta jako biznesowej i gospodarczej marki pod hasłem „Invest In Czestochowa” czy zamysłowi trójkąta „Biznes – Nauka – Samorząd”. Miasto zbliża uczelnie i przedsiębiorstwa z korzyścią dla rozwoju życia gospodarczego Częstochowy – z naciskiem na przepływ wiedzy i innowacyjność.

Miasto pomaga tworzyć na uczelniach laboratoria, unowocześniać sprzęt. Inwestuje też w uzupełnienie bazy dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej, przykładem choćby zakup specjalistycznego oprogramowania SAP dla księgowości w centrach usług wspólnych na Wydziale Zarządzania. Dzięki „Akademickiej Częstochowie” dofinansowano też m.in. słynnego łazika marsjańskiego zespołu inżynierów „PCzRover Team”, pikniki rodzinne promujące przedmioty ścisłe, a także Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy i Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy działające przy Politechnice.

Samorząd wspiera głównie tworzenie kierunków, których istnienie ma uzasadnienie z punktu widzenia miejscowej gospodarki.

DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA”

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza:
– Promocja rekrutacji na studia 2022/2023 „Studiuj w Częstochowie” 10 000 zł
– Zagospodarowanie działki nr 1/4 w obrębie 75 do obsługi budynku UJD położonego przy ul. Dominika Zbierskiego 107 661 zł

Politechnika Częstochowska:
– Cyfrowa uczelnia 4.0 – doposażenie laboratorium: zakup interaktywnych urządzeń 10 000 zł
– „Studiuj w Częstochowie” Promocja rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 10 000 zł
– Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (edycja 7.) 10 000 zł
– Utworzenie nowoczesnego Laboratorium Grafiki Komputerowej dla studentów pierwszego w Polsce kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM 30 000 zł
– Profesjonalna edukacja 10 000 zł
– Udział studentów z zespołu PCz Rover Team w finałach konkursu University Rover Challenge 2022 10 000 zł
– Promocja Politechniki Częstochowskiej i miasta Częstochowa poprzez prowadzenie badań ogniw paliwowych na Eco-mobilnej jednostce naukowo-badawczej 10 000 zł

W tym roku w sumie przyznane: 207 661 zł

Dodaj komentarz

*

code