Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Dołącz do Młodzieżowej Rady Ekologicznej

EKOLOGIA. Minister Środowiska, przy współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka RP i Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, powołuje do życia Młodzieżową Radę Ekologiczna działającą przy Ministerstwie Środowiska. W skład rady wejdą 32 osoby w wieku pomiędzy 13. a 21. rokiem życia, pochodzące z całej Polski

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży chcących zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska. Inauguracja projektu odbędzie się podczas pierwszego posiedzenia organu we wrześniu bieżącego roku.
Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w działania proekologiczne, co ma pozwolić na zbudowanie w niej większego poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Dzięki współpracy z ekspertami i instytucjami podlegającymi Ministerstwu Środowiska członkowie rady uzyskają ekspercką wiedzę i poznają pracę osób aktywnie zaangażowanych w ochronę przyrody. Projekt zakłada merytoryczne przygotowanie młodzieżowych liderów ekologii, co pozwoli im działać na poziomach lokalnych w celu budowania świadomości ekologicznej swoich rówieśników.
Stworzenie rady pozwoli ministerstwu poznać opinie i pomysły młodych ludzi przedstawiających swój własny punkt widzenia. Należy dodać, że rada będzie mieć nie tylko głos doradczy, lecz także będzie dysponować własnym budżetem przeznaczonym na przyznawanie grantów młodzieżowych na proekologiczne projekty i działania. Do 9 września bieżącego roku prowadzona jest rekrutacja; formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie internetowej Młodzieżowej Rady Ekologicznej: https://mre.srodowisko.gov.pl.

Dodaj komentarz

*

code