Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Czyniąc piękno. Zapomniane dewocjonalia artystyczne

Muzeum Częstochowskie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Czyniąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych «Czyn»”.

W ramach dwuletniego zadania zorganizowana zostanie wystawa czasowa, prezentująca dzieje zapomnianej wytwórni o prekursorskim charakterze, która w latach 1945–1953 podjęła nowatorską pracę nad podniesieniem poziomu artystycznego dewocjonaliów. Na ekspozycji zostanie pokazanych około 100 wyrobów „Czynu”, prac w przeważającej większości nigdy wcześniej nieudostępnianych szerszej publiczności. Wydany zostanie także katalog szeroko omawiający poszczególne aspekty aktywności częstochowskiej wytwórni w obszarach edukacji, wystawiennictwa i popularyzacji dewocjonaliów artystycznych, stanowiąc tym samym rozbudowany komentarz dla zwiedzających.

Temat częstochowskiej wytwórczości dewocyjnej w XX w., a zwłaszcza po 1945 r., do tej pory pozostawał niezbadany. Zagadnienie analizowane jest bardzo syntetycznie lub też naświetlany jest jedynie jeden wybrany jego aspekt, a sama historia i spuścizna „Czynu” przedstawiane marginalnie. Epizodycznie traktowane jest także zjawisko obserwowanej od lat banalizacji i wulgaryzacji szaty estetycznej rodzimych wyrobów pamiątkarstwa religijnego.

Dostrzegając brak głębszej refleksji naukowej nad przyczynami zaistniałej sytuacji, Muzeum Częstochowskie podjęło się organizacji wystawy skupiającej uwagę i stawiającej pytania o ewolucję oraz mechanizmy, które doprowadziły do niejasnego statusu XX-wiecznych dewocjonaliów i wiązania ich coraz częściej z pejoratywnymi kategoriami „sacrobiznesu” i kiczu.
Koordynatorką projektu jest Katarzyna Sucharkiewicz.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotacje w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”.

Dodaj komentarz

*

code