Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

„Czuję siłę i potrzebę pracy dla dobra kraju i naszej Małej Ojczyzny”

Rozmawiamy z Andrzejem Gawronem, posłem PiS z terenu ziemi lublinieckiej, o jego dotychczasowych osiągnięciach oraz planach na nową kadencję

Redakcja: Gratulujemy nowej kadencji, panie pośle. Proszę opowiedzieć o swych pierwszych wrażeniach po udanych wyborach. Jakimi problemami chce pan się zająć w nowej kadencji i w jakich komisjach parlamentarnych zamierza pan pracować?

Andrzej Gawron: Dziękuję za gratulacje i oczywiście serdecznie dziękuję wyborcom za zaufanie, jakim obdarzyli mnie w wyborach. Sejm nowej, IX kadencji, już intensywnie pracuje. Wybraliśmy marszałka i wicemarszałków Sejmu. Powołany został rząd z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, rozpoczęły się prace nad ustawami, które podczas kampanii wyborczej obiecaliśmy wprowadzić, czyli wypłaty 13. emerytury czy „małego ZUS” dla mikroprzedsiębiorców. Odbyły się również inauguracyjne posiedzenia 27 stałych komisji sejmowych. Tak jak dotychczas pracować będę w Komisji Gospodarki i Rozwoju, a także w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pracując w tych komisjach w poprzedniej kadencji Sejmu, zdobyłem spore doświadczenie, które teraz będę mógł w pełni wykorzystać. Chciałbym jednak jeszcze wrócić do najważniejszego wydarzenia z tego początkowego okresu funkcjonowania parlamentu – powołania nowego rządu i exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Przedstawił on program rządu na najbliższe lata. Dla mnie w tym wystąpieniu ważne było mocne podkreślenie, iż dalszy szybki rozwój kraju musimy budować na fundamencie wartości. Tych wartości, które przez ponad tysiąc lat umacniały naszą państwowość, chrześcijańskich korzeni, rodziny rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że chciałby, aby w nadchodzącej kadencji powstała i zaczęła działać strategia demograficzna i strategia wielkiego powrotu Polaków do ojczyzny – tych z Zachodu i tych ze Wschodu. Zauważył również, że energetyka prosumencka, fotowoltaika, program budowy farm na morzu, elektromobilność, elektrownie jądrowe – to nie tylko program energetyczny, ale także gospodarczy. Polski przemysł stoczniowy, metalowy, hutniczy, mechaniki precyzyjnej, polskie porty morskie, one wszystkie skorzystają na takich inwestycjach. Ja sam jako poseł, ale też całe nasze ugrupowanie dołożymy wszelkich starań, aby ten program, który nakreślił premier, zrealizować. Do tego zobowiązali nas wyborcy i do tego zobowiązuje nas nasza wiarygodność, którą budowaliśmy przez całą poprzednią kadencję.

Redakcja: Na horyzoncie jednak wiele problemów w skali lokalnej, chociażby kwestia transportu zbiorowego.

Andrzej Gawron: Tak, to między innymi proces likwidacji PKS-ów i brak odpowiedniej reakcji samorządów w tej sprawie. Szkoda, że samorządy wcale albo w bardzo wąskim zakresie skorzystały z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jednak są też dobre informacje. Szczególnie pragnę zwrócić uwagę na transport kolejowy. Dworzec PKP Lubliniec zostanie wyposażony m.in. w elektroniczne tablice peronowe, infokioski oraz tablicę zbiorczą, zawierającą informacje dla podróżnych na temat przyjazdów i odjazdów pociągów. Obiekt doczeka się również nowych wind dla niepełnosprawnych oraz dla podróżnych z dużym bagażem lub rowerem – zabiegałem o to już w marcu 2017 roku. Dziesiątego czerwca 2019 roku wziąłem udział w akcie podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Kochanowice a PKP PLK – przedmiotem negocjacji, w których uczestniczyłem, będzie budowa przystanku kolejowego Kochcice–Glinica. Cieszę się również, że podjęte w poprzedniej kadencji działania na rzecz rozwoju oferty przewozowej przynoszą konkretne efekty. Od 15 grudnia 2019 roku Koleje Śląskie będą kursować na linii Katowice–Kluczbork; to dobra informacja dla mieszkańców powiatu lublinieckiego, bo ceny biletów oferowane przez KŚ są bardzo atrakcyjne. Pozostają jednak również tematy do rozwiązania – zaniedbany dworzec PKP w Kłobucku czy potencjalne rozpoznanie możliwości uruchomienia transportu osobowego na tej linii.

Redakcja: Czy zagadnienia związane z samorządem lokalnym będą jednym z priorytetów w pańskich działaniach?

Andrzej Gawron: Zdecydowanie tak. Będę aktywnie działał na rzecz gmin z naszego okręgu składających wnioski w konkursach na budowę dróg lokalnych, zwłaszcza w kontekście Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejnym wyzwaniem jest gazyfikacja. Polska Spółka Gazownictwa działa bardzo intensywnie – realizowane są inwestycje na szeroką skalę. W toku jest gazyfikacja powiatu lublinieckiego, trwają także prace nad zasileniem w błękitne paliwo Kłobucka. Jestem zaangażowany w ten proces i staram się koordynować działania samorządów i gazowników. Działania te przynoszą już pierwsze efekty. Oczywiście nie pozostawiam pozostałych terenów; wszędzie tam, gdzie będzie zainteresowanie zasilaniem przedsiębiorstw czy indywidualnych odbiorców w gaz i gdzie będzie wykazana opłacalność ekonomiczna takich inwestycji, można liczyć na moje wsparcie. Bardzo dobrze rozwija się program „Mój Prąd”, dzięki któremu istnieje możliwość uzyskania dotacji na instalacje fotowoltaiczne w wysokości 5 tys. zł. Już w styczniu kolejna edycja tego programu – zachęcam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej możliwości. To nie tylko oszczędności w produkcji energii, ale również ważny aspekt ekologiczny.

Redakcja: Wróćmy na chwilę do gazyfikacji. Ten proces nabiera rozpędu…

Andrzej Gawron: Dzięki doskonałej współpracy z Oddziałem Polskiej Spółki Gazownictwa z Zabrza udało się zidentyfikować problemy w procesie inwestycyjnym, a dzięki zaangażowaniu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i zespołu roboczego, który powstał po mojej interwencji, wkrótce inwestycja powinna nabrać nowej dynamiki, szczególnie chodzi tu o gazociąg zasilający na linii Blachownia–Kłobuck. Staram się również o reaktywację Gazowni w Lublińcu przy ul. Cyrana, która niestety z początkiem roku 2015 została zamknięta. To nowoczesny budynek z dobrym zapleczem serwisowo-usługowym, który mógłby służyć odbiorcom gazu z terenu powiatu lublinieckiego.

Redakcja: Kolejnym, bardzo skomplikowanym tematem jest służba zdrowia. To chyba najważniejsze wyzwanie dla władz na najbliższe lata. Jak podsumuje pan swój dotychczasowy wkład w poprawę sytuacji w tym zakresie, jakie są plany na przyszłość?

Andrzej Gawron: W Sejmie VIII kadencji przewodniczyłem pracom Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. Efektem konstruktywnych działań było uruchomienie dodatkowych środków dla tego typu placówek. To konkretne dodatkowe pieniądze, które trafiły do szpitali powiatowych. Zespół wypracował również stanowisko w sprawie braków kadry medycznej, które w tym segmencie działań ma wspomóc Ministerstwo Zdrowia. Obok przewodnictwa w Zespole ds. Szpitali Powiatowych mocno angażowałem się również w problemy służby zdrowia w powiecie lublinieckim i kłobuckim. W lutym 2018 roku poinformowałem członków Rady Miejskiej w Lublińcu o pomyślnym zakończeniu negocjacji związanych z utrzymaniem Oddziału Neurologicznego. Utrata tak cennej placówki oznaczałaby dramat dla około 700 pacjentów, którzy w ciągu roku korzystają tutaj ze wsparcia lekarzy. Moje konsekwentne działania pozwoliły na naprawę dachu i montaż nowej windy w „Sanatorium” w Kochcicach za łączną kwotę 400 tys. zł. Pałac w Kochcicach musi zostać uratowany od fizycznej degradacji – to zadanie na bieżącą kadencję. Zamierzam podejmować dalsze działania, aby skutecznie usprawniać naszą służbę zdrowia. Z nadzieją patrzę na współpracę z aktualną dyrekcją SP ZOZ w Lublińcu i dyrekcjami szpitali powiatowych w Kłobucku, Myszkowie i Blachowni. Po wyborze nowej dyrekcji doskonale układa się także współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym, który jest ważnym pracodawcą na terenie powiatu lublinieckiego. Również na bieżącą kadencję planuję intensywne działania Zespołu ds. Szpitali Powiatowych oraz własne zaangażowanie w bieżące wsparcie placówek medycznych naszego okręgu.

Redakcja: Ważną kwestią dla mieszkańców jest bezpieczeństwo, np. w ruchu drogowym, ale również ogólnie pojęte bezpieczeństwo związane z działaniami straży czy policji.

Andrzej Gawron: Przyjazna infrastruktura, racjonalne przepisy ruchu drogowego, sprawne działanie służb mundurowych – to ważne elementy kształtujące bezpieczeństwo obywateli. Zawsze w jakiejś mierze będziemy narażeni na zagrożenia, które wymagają szybkich działań podejmowanych przez służby. Niwelowanie niebezpieczeństw to przede wszystkim zasługa ludzi, którzy narażają życie i zdrowie, aby ratować innych – strażacy, policjanci, zespoły ratownictwa medycznego, grupy poszukiwawcze, ratownicy wodni i górscy o każdej porze dnia i nocy, w pełnej gotowości reagują na alarm. Mam zamiar kontynuować działania już rozpoczęte. Zostałem członkiem Parlamentarnego Zespołu Strażaka. Będę kontynuować wspieranie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych poprzez spartakiadę „Florek”. Mam zamiar wspierać jednostki w pozyskiwaniu sprzętu. W grudniu nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy ma odebrać OSP Olszyna. To dobry początek kadencji, jednak liczę na więcej.

Redakcja: Wielu czytelników z pewnością interesuje się nie tylko pańskimi działaniami lokalnymi, ale też pracą w Sejmie. Czy rzeczywiście, zgodnie z powszechną opinią, opiera się ona wyłącznie na głosowaniach?

Andrzej Gawron: Absolutnie nie. Praca w parlamencie to nie tylko udział w posiedzeniach Sejmu, tych, które znamy z transmisji telewizyjnych. To mnóstwo obowiązków i ważnych procedur, które towarzyszą posłom na co dzień. Aktywność parlamentarzystów wiąże się głównie z pracą w komisjach stałych, gdzie szczegółowo procedujemy nad propozycjami ustaw. To również delegacje parlamentarne i grupy bilateralne oraz zespoły parlamentarne. W Sejmie IX kadencji, jak już wspominałem, zasiadać będę w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – jest to kontynuacja moich doświadczeń parlamentarnych. Tam najlepiej mogę wykorzystać doświadczenie w pracy samorządowej i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, którą aktualnie przejął mój syn. Jestem gotowy na to, aby kontynuować działania na stanowisku Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wciąż czuję siłę i potrzebę pracy dla dobra kraju i naszej Małej Ojczyzny. Chcę wykorzystać zdobyte doświadczenie w intensywnej pracy na rzecz naszych mieszkańców.

Dodaj komentarz

*

code