Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Częstochowa zaprasza pielęgniarki – ma propozycję stypendiów

Stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy to kolejny element miejskiego programu ,,Dostępny lekarz”, dotychczas adresowanego do studentów kierunku lekarskiego. Teraz o stypendium będą mogły się ubiegać także osoby studiujące pielęgniarstwo w Częstochowie. Warunek – zobowiązanie do przynajmniej trzech lat pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Wsparcie miasta dla MSZ to nie tylko programy stypendialne – w ostatniej dekadzie na kompleksowe wsparcie placówki, remonty i sprzęt, wydano łącznie 28 mln zł.

Jesienią 2019 roku miasto zainicjowało kierowany do młodych adeptów medycyny program ,,Dostępny lekarz” i przedstawiało już dwukrotnie stypendystów, którzy po dyplomie rozpoczną pracę w Miejskim Szpitalu Zespolonym (MSZ). Oprócz stypendiów program obejmuje bezpłatne szkolenia zawodowe oraz preferencje w dostępie do mieszkania czynszowego w formule miejskiego TBS. Już wtedy była mowa o perspektywie poszerzenia programu o zachęty także dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy – z ich niedoborem borykają się przecież placówki medyczne tak w Częstochowie, jak i w całym kraju.

– Doświadczenie obecnej epidemii, z którą personel częstochowskiego Miejskiego Szpitala Zespolonego walczy już od roku w bardzo trudnych warunkach, każe nam zatroszczyć się jak najlepiej o przyszłość tego zespołu – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Mam nadzieję, że dzięki temu programowi ma szansę poprawić się zarówno komfort opieki nad pacjentkami i pacjentami szpitala w normalnych okolicznościach, jak i ich bezpieczeństwo w czasie potencjalnych kryzysów, takich jak ten wywołany koronawirusem.

Pielęgniarze i pielęgniarki kształcą się już na 3 częstochowskich uczelniach. To do nich kierowany jest nowy komponent programu. Na stypendium od miasta będą mogły liczyć osoby na III (ostatnim) roku studiów I stopnia kierunku pielęgniarskiego oraz II (ostatnim) roku studiów II stopnia na tym kierunku. W ciągu 3 miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu będą musiały podjąć pracę w MSZ – przynajmniej na 3 lata. Projekt przedłożony przez prezydenta musi jeszcze zostać zaaprobowany przez Radę Miasta.

– Projekt był konsultowany z lokalnym środowiskiem pielęgniarek i położnych – wyjaśnia przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny. – Mieszkanki i mieszkańcy powinni mieć jak najlepszy dostęp do opieki zdrowotnej o odpowiednim standardzie, a trudno go zapewnić inwestując jedynie w sprzęt i remonty placówek medycznych – potrzebni są ludzie. Dlatego najpierw inicjowaliśmy program „Dostępny lekarz”, teraz do pracy w Częstochowie chcemy zachęcić też wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską.

– Dziękuję za tę inicjatywę, mam nadzieję, że wielu lekarzy i wiele pielęgniarek pojawi się w szpitalu. Potrzeby kadrowe są oczywiście bardzo duże, sięgają obecnie ok. 50 pielęgniarek i 20-30 lekarzy, których chętnie już teraz przyjęlibyśmy do pracy – mówi dyrektor miejskiego szpitala Wojciech Konieczny. – Mam nadzieję, że ten program przyczyni się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w Częstochowie.

Stypendium będzie miało maksymalną wysokość 1 tys. zł brutto miesięcznie. Kryterium jego uzyskania będzie średnia ocen nie mniejsza niż 4,0 za poprzedni rok akademicki. Stypendium będzie przysługiwać tylko w czasie trwania roku akademickiego studiów, w okresie od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Jeżeli projekt uchwały zostanie przyjęty przez radę Miasta nabór wniosków na najbliższy rok akademicki ogłosi prezydent Częstochowy na BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń UM – najpóźniej do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Zainteresowani złożą wniosek w UM lub prześlą go pocztą w terminie określonym w informacji o naborze.

7 kwietnia – w Światowy Dzień Zdrowia, a zarazem Dzień Pracownika Służby Zdrowia – przed Izbą Przyjęć szpitala przy ul. Mirowskiej, w warunkach reżimu sanitarnego, odbyło się transmitowane na żywo w mediach społecznościowych spotkanie zapowiadające rozszerzenie programu. Obok prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka wzięli w nim udział: dyrektor MSZ senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny oraz zastępca prezydenta Częstochowy Piotr Grzybowski. Transmisję można obejrzeć na oficjalnym profilu miasta na FB TUTAJ.

Mimo trudności finansowych, z którymi zmagają się samorządy za sprawą wywołanego pandemią ,,przymykania” różnych branż gospodarki oraz wcześniejszych, niekorzystnych dla gmin zmian w prawie, Częstochowa mocno wspiera lokalną opiekę zdrowotną. Wsparcie to wychodzi daleko poza konieczność rekompensowania straty miejskiego szpitala (spowodowanej zaniżonym przez resort kontraktem z NFZ) i odpowiada także na potrzeby pojawiające się w związku z koronawirusem.

W latach 2011-2020 na wsparcie Miejskiego Szpitala Zespolonego samorząd wydał łącznie 28 mln zł – 17 mln na remonty oraz 11 mln na sprzęt medyczny. Dzięki środkom europejskim i wkładowi miasta MSZ dysponuje od 3 lat nowoczesnym SOR-em przy ul. Mirowskiej. Z kolei stacja Pogotowia Ratunkowego dzięki miastu wzbogaciła się o 10 karetek o wartości 3 mln zł.

Jeszcze przed szczytem obecnej fali pandemii MSZ i częstochowskie Pogotowie Ratunkowe dzięki pośrednictwu miasta wzbogaciły się o sfinansowany głównie ze środków UE sprzęt medyczny wartości 6 mln zł. Szpital zyskał m.in. ambulans, centralę monitorującą dla OIOM oraz 5 respiratorów, a pogotowie – 3 ambulanse, 3 respiratory transportowe, 7 defibrylatorów, sprzęt i środki do dezynfekcji. Zakupy te w 85% sfinansowano ze środków UE, w 10% – ze środków centralnych, a 5% stanowił wkład własny danej jednostki (w przypadku miejskiego szpitala była to dotacja miasta w wysokości blisko 200 tys. zł).

Miasto wspiera miejskie placówki zdrowia także poprzez pokrywanie rocznych strat miejskiego szpitala i pogotowia, generowanych poprzez niedofinansowanie działalności leczniczej w ramach kontraktów z NFZ. Tylko w minionym – 2020 r . – miasto do pokrycia miało 16,3 mln zł z tego tytułu (z czego 14,4 mln zostało wydatkowanych w budżetu miasta w ubiegłym roku, a strata pogotowia ratunkowego w wysokości 1,9 mln zł została wyrównana na w I kwartale 2021 r.).

Samorządowe wydatki na opiekę zdrowotną to nie tylko rozwój infrastruktury, nakłady na sprzęt i pokrywanie strat. Z 13 różnych, cyklicznie realizowanych miejskich programów zdrowotnych o wartości 7 mln zł w latach 2011-2020 skorzystało w sumie 62 tys. częstochowianek i częstochowian.

Dodaj komentarz

*

code