Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Błękitne paliwo popłynie w kłobuckim

Powiat kłobucki był do zeszłego roku białą plamą na mapie sieci gazowej w województwie śląskim. Pierwsze
plany budowy sieci gazowej na tym terenie pojawiły się już w latach 90. ubiegłego wieku. Konkretne działania zostały podjęte na przełomie lat 2010/2011, gdy ówczesna Górnośląska Spółka Gazownictwa podpisała
umowy z projektantami, których zadaniem było zaprojektowanie sieci gazowej na terenie powiatu kłobuckiego, a konkretnie w Kłobucku, we Wręczycy Wielkiej, w Opatowie i Krzepicach

Pierwotne zamierzenia zakładały budowę gazociągu wysokiego ciśnienia z węzła zlokalizowanego w Aleksandrii do Pierzchna, gdzie miała powstać stacja redukcyjno-pomiarowa. Gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze stacją w Pierzchnie miał stanowić „kręgosłup” gazyfikacji, zasilający wszystkie sieci dystrybucyjne w powiecie.

Gazociąg średniego ciśnienia
Z uwagi na wiele problemów natury formalno-prawnej związanych z projektowaniem gazociągu wysokiego ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa postanowiła zweryfikować swoje plany i zmieniła koncepcję budowy źródła zasilania, stawiając na zaprojektowanie i wybudowanie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy DN 450 relacji Stacja Redukcyjno- -Pomiarowa Blachownia – Kłobuck. Potwierdzeniem tych planów było uruchomienie w 2018 r. postępowania przetargowego na zaprojektowanie gazociągu oraz podpisanie 31 grudnia 2018 r. umowy z pracownią projektową z Częstochowy na zaprojektowanie oraz uzyskanie kompletu decyzji administracyjnych pozwalających na budowę gazociągu średniego ciśnienia relacji SRP Blachownia – Kłobuck. Obecnie trwają intensywne prace projektowe. Termin uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych ustalono na koniec sierpnia 2020 r. Gazociąg ten ma w przyszłości pełnić rolę głównego źródła zasilania gmin powiatu kłobuckiego oraz stanowić podstawę do dalszej rozbudowy sieci gazowej.

Technologia LNG dla Krzepic
Jednakże, wychodząc naprzeciw społeczności powiatu kłobuckiego, Polska Spółka Gazownictwa podjęła strategiczną z lokalnego punktu widzenia decyzję o budowie tymczasowej stacji regazyfikacji LNG (z ang. liquefied natural gas), która tymczasowo będzie stanowić źródło zasilania gazyfikowanych miejscowości powiatu kłobuckiego. Stacja w Krzepicach jest pierwszą stacją LNG postawioną w województwie śląskim, co pokazuje, jak istotny jest powiat kłobucki w planach gazyfikacji realizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa. Technologia LNG polega głównie na dostarczeniu przy pomocy cystern skroplonego gazu ziemnego do zbiorników LNG. Istotny jest również fakt, iż skroplony gaz zajmuje objętość 600 razy mniejszą niż gaz po regazyfikacji. Po odparowaniu po podgrzaniu w temperaturze ok +7°C gaz jest tożsamy z gazem ziemnym dystrybuowanym tradycyjną metodą.
Budowa stacji LNG w Krzepicach pozwoliła na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych w Krzepicach, które historycznie jako jedna z pierwszych gmin rozpoczęły starania o dostęp do błękitnego paliwa. Działania te doprowadziły do podpisania w dniu 7 grudnia 2018 r. umowy na roboty budowlane związane z realizacją sieci dystrybucyjnej w Krzepicach. Prace związane z wykonaniem sieci gazowej w Krzepicach zakończyły się z końcem 2019 r., co pozwoliło uruchomić dostawy paliwa gazowego w Krzepicach.

Dalsze plany gazyfikacji
Kolejnym etapem gazyfikacji jest ułożenie gazociągów dystrybucyjnych w gminie Opatów. W pierwszej kolejności rozpoczęto działania budowlane w Iwanowicach Dużych oraz Opatowie. Są one realizowane zgodnie z harmonogramem i powinny się zakończyć 30 października 2020 r. Kamieniem milowym tej inwestycji jest uruchomione w czerwcu tego roku postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz podpisanie w III kw. 2020 r. umowy na zrealizowanie sieci gazowej w Złochowicach oraz Waleńczowie.
Natomiast po zaprojektowaniu gazociągu źródłowego relacji SRP Blachownia – Kłobuck Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. przystąpi do wyłonienia wykonawcy gazociągów dystrybucyjnych w Kłobucku oraz Wręczycy Wielkiej i rozpoczęcia prac budowlanych. W tym przypadku możliwym terminem startu prac jest I kw. 2021 r., z terminem zakończenia planowanym na koniec 2022 r.
Nie sposób nie wspomnieć o pozytywnym aspekcie środowiskowym, jakim jest zamiana w codziennym użytkowaniu paliwa o wysokiej zawartości związków szkodliwych dla zdrowia na „błękitne paliwo”, i pozytywów, jakie płyną z użytkowania gazu ziemnego.
Kluczowy dla realizacji inwestycji jest również fakt, iż Polska Spółka Gazownictwa podpisała 30 listopada 2017 r. z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym umowę o dofinansowanie projektu pn. „Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Opatów i Krzepice”. W ramach umowy Polska Spółka Gazownictwa może pozyskać dofinansowanie w wysokości ok 38 mln zł, co jest o tyle istotne, że bez dotacji zewnętrznej realizacja inwestycji o takim zasięgu stanęłaby pod znakiem zapytania.

Dodaj komentarz

*

code