Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Będzie ulga na auto. 500 zł na wyposażenie samochodu w e-TOLL

Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła projekt wdrażający unijny pakiet VAT e-commerce. Nie obyło się bez mnóstwa poprawek, również podatkowych. Jedna z nich przewiduje ulgę związaną z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL.

Komisja rozpatrzyła i przyjęła w środę rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, która ma na celu implementację do polskich regulacji unijnych dyrektyw, tzw. pakietu e-commerce związanego z uszczelnienie VAT-u w zakresie handlu internetowego.

Komisja wprowadziła do projektu sporo poprawek przygotowanych przez sejmowych legislatorów, którzy zgłaszali liczne uwagi i wątpliwości, wskazywali na konieczność doprecyzowania przepisów i wprowadzenia korekt.

Zastrzeżenia legislatorów budziły także przyjęte przez komisję poprawki merytoryczne, nie były one bowiem związane z procedowanym projektem. Jedna z nich, zgłoszona przez Ewę Szymańską (PiS) popierana przez resort finansów, zakłada wprowadzenie ulgi podatkowej na wyposażenie pojazdów w urządzenia służące do poboru opłat w systemie e-TOLL. Przewiduje, że odliczyć od dochodu będzie można koszt nabycia w 2021 r. takich urządzeń i oraz ich utrzymania, w wysokości nie więcej niż 500 zł na jeden pojazd.

Jak tłumaczył wiceminister finansów Jan Sarnowski, zmiana będzie korzystna dla przedsiębiorców i jest wynikiem rozmów z firmami, które prosiły o taką regulację. Wyjaśnił, że zakup urządzenia będzie mógł być zarówno wliczony w koszty, jak i objęty odpisem od dochodu. „Ulga to pewien dodatek ułatwiający poniesienie określonego wydatku” – powiedział Sarnowski.

Inna przyjęta poprawka ma na celu eliminację wątpliwości interpretacyjnych związanych z darowiznami na rzecz przeciwdziałania Covid-19. Usunięto także niektóre przepisy przejściowe oraz przedłużono samorządom gminnym możliwość wprowadzania zwolnień w podatku do nieruchomości i przesuwania terminów płatności rat tego podatku m.in. przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

Celem projektu jest uszczelnienie VAT i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Według autorów projektu, nowe przepisy mają przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.: zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich, objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.

Zmiany mają prowadzić do pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji. Oznacza to, że przychody z VAT będą zasilać budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru lub usługi. Planowane jest zmniejszenie obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT, jeśli chodzi o transgraniczny handel elektroniczny.

Nowe przepisy (z pewnymi wyjątkami) mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Dodaj komentarz

*

code