Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Będą nowe ścieżki rowerowe?

KOMUNIKACJA. Powiat wraz z gminami: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków i Woźniki podjęły się wspólnego opracowania „Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030” oraz „Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021–2030”

Celem opracowania obu dokumentów jest stworzenie narzędzi wspierających zarządzanie na rzecz rozwoju turystyki i ścieżek rowerowych, a także wypracowanie podstaw do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe (w tym środki z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027) oraz do wydatkowania środków własnych zgodnie z wyznaczonymi celami. W ramach prac nad dokumentami przewidziany jest aktywny udział szerokiego grona interesariuszy
z terenu gmin powiatu lublinieckiego oraz miłośników i sympatyków ziemi lublinieckiej poprzez udział w badaniach ankietowych, w badaniach fokusowych i warsztatach strategicznych.
Bieżące informacje na temat postępów w realizacji tego wspólnego projektu będą pojawiały się na stronach internetowych JST oraz na specjalnie dedykowanym temu przedsięwzięciu profilu o nazwie „Turystyka i ścieżki rowerowe na ziemi lublinieckiej” na Facebooku. Samorządy w marcu zapraszają wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki rowerowej na terenie naszego powiatu do wzięcia udziału w badaniach ankietowych na ten temat. Ankietę można wypełnić drogą internetową od 8 marca do 1 kwietnia 2021 r. poprzez strony internetowe gmin oraz korzystając z wersji papierowej dystrybuowanej na terenie gmin.
W Lublińcu ankietę można złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Paderewskiego. Możliwe jest również przesłanie wypełnionego skanu ankiety drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SEKAP, ePUAP lub pocztą e-mail na adres właściwego urzędu miasta, gminy lub starostwa powiatowego.
Jak zapewniają samorządy, opinie te pomogą zaplanować konkretne rozwiązania we wskazanych obszarach. (as)

Dodaj komentarz

*

code