Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Baza dydaktyczna i promocja – miasto wspiera częstochowskie uczelnie

W tym roku miasto ponownie wsparło Uniwersytet Jana Długosza oraz Politechnikę Częstochowską dotacjami z programu ,,Akademicka Częstochowa”. W ostatnich 6 latach na wsparcie obu uczelni samorząd przeznaczył niemal 1,4 mln zł.

Pierwsze zręby działań projektu pod hasłem ,,Akademicka Częstochowa” samorząd stworzył już w roku 2014. Pojawił się wówczas m.in. pomysł ustanowienia nagrody prezydenta miasta za najlepsze prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie poruszające tematykę związaną z Częstochową – w szczególności w zakresie gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, turystyki czy sportu.

Działania ,,Akademickiej Częstochowy” – jak i fundusze wydatkowane w ramach tego programu – mają służyć zwiększaniu atrakcyjności tutejszych uczelni wyższych, a zatem przełożyć się na wyniki rekrutacji – liczbę młodych ludzi wybierających dostępne tu kierunki studiów. Taki jest zamysł akcji „Studiuj w Częstochowie”, prowadzonej w ramach programu nie tylko w samym mieście, ale i regionie.

Samorząd wspomaga uczelnie w skuteczniejszym dopasowaniu się do realnych potrzeb, wyzwań i wymogów lokalnego rynku pracy – tak, aby nie działały one w oderwaniu od istniejących warunków społeczno-gospodarczych, ale kształciły absolwentki i absolwentów, którzy będą mieli spore szanse odnaleźć się w dobrze zadomowionych w mieście branżach, a także liczyć na rozwój zawodowy, atrakcyjne wynagrodzenie czy wysoką, odpowiadającą europejskim standardom kulturę pracy w międzynarodowym środowisku. Samorząd stara się wskazywać już bardzo młodym ludziom w szkołach średnich potencjalną, dostępną lokalnie ścieżkę zawodowej kariery – np. od szkoły ,,branżowej”, poprzez uczelnię techniczną, aż do przedsiębiorstwa, w którym – wyposażeni w konkretne kompetencje – mogą podjąć zatrudnienie. Inicjatywy ,,Akademickiej Częstochowy” naturalnie współgrają z elementami innych miejskich programów – jak ,,Teraz Lepsza Praca”. Służą także promocji miasta jako biznesowej i gospodarczej marki pod hasłem ,,Invest in Częstochowa” czy zamysłowi tzw. Złotego Trójkąta ,,Biznes – Nauka – Samorząd”. W jego ramach miasto współdziała z uczelniami i przedsiębiorcami, zbliżając do siebie te środowiska z korzyścią dla rozwoju życia gospodarczego Częstochowy – z naciskiem na przepływ wiedzy i innowacyjność.

Miasto pomaga tworzyć na uczelniach laboratoria, unowocześniać sprzęt. Już w 2015 roku dzięki miejskim funduszom – 100 tys. zł – wyremontowano laboratorium kierunku „dietetyka” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym ówczesnej Akademii im. Jana Długosza (dziś UJD). W kolejnych latach m.in. wyposażono dwa cyfrowe laboratoria językowe i laboratorium kryminalistyczne (także za 100 tys. zł), doposażono laboratorium chemii analitycznej (50 tys. zł), wsparto budowę Modularnego Laboratorium Mechatroniki wraz z wyposażeniem (40 tys. zł).

Miasto inwestuje też w uzupełnienie bazy dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej. W 2015 roku, kwotą niemal 250 tys. zł, dofinansowano uczelniane wyposażenie w związku z utworzeniem nowych specjalności „inżynieria drogownictwa” oraz „obsługa centrów finansowych”. W kolejnym roku miasto wsparło kwotą 100 tys. zł m.in. wyposażenie pracowni cybernetycznej oraz pracowni badań nieniszczących materiałów. W następnych latach m.in. finansowało doposażenie laboratorium praktycznej nauki angielskiego języka biznesowego, pracownię metod numerycznych i projektowania procesów w przetwórstwie tworzyw sztucznych czy wymianę projektora audiowizualnego w auli Wydziału Zarządzania.

Dzięki ,,Akademickiej Częstochowie” dofinansowano też już m.in. ,,mistrzowskiego” – bo nagrodzonego laurami na prestiżowych międzynarodowych konkursach – łazika marsjańskiego zespołu inżynierów ,,PCzRover Team”, pikniki rodzinne promujące przedmioty ścisłe, a także Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy i Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy działające przy Politechnice.

Samorząd wspiera również tworzenie kierunków, których istnienie ma uzasadnienie z punktu widzenia miejscowej gospodarki. Przykładami są tu choćby ,,księgowość w centrach usług wspólnych” (z zakupem specjalistycznego oprogramowania SAP) na Wydziale Zarządzania PCz, ,,inżynieria szkła i ceramiki” na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów tej uczelni czy studia dualne (a więc łączące wiedzę teoretyczną z praktyką zawodową) ,,język niemiecki w obrocie gospodarczym” na UJD.

Jak ta pomoc wygląda w ogólnych liczbach? W latach 2015-2021 miasto wsparło cele inwestycyjne (rozwój bazy naukowo-dydaktycznej) Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza kwotą 365 tys. zł, a na promocję oferowanych przez tę uczelnię kierunków wydało łącznie niemal 200 tys. zł. Politechnika Częstochowska została z kolei dotychczas wsparta sumą prawie 550 tys. zł na swoje cele inwestycyjne. Na promocję oferty tej uczelni miasto wydało natomiast ponad 258 tys. zł.

W załączniku – tabela ze szczegółowymi informacjami na temat wsparcia uczelni w ramach ,,Akademickiej Częstochowy” w latach 2015-2021, z podziałem na poszczególne zadania

Dodaj komentarz

*

code