Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach będzie walczyć z otyłością oraz zniekształceniami kręgosłupa u dzieci

Powołane do życia przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach Akademickie Centrum Medyczne 1 czerwca rozpoczyna działalność medyczną i profilaktyczną. Akademicy na początek zajmą się otyłością i wadami postawy u dzieci. Program ma uchronić najmłodszych przed zdrowotnymi i społecznymi skutkami otyłości i wad podstawy oraz zminimalizować wydatki w służbie zdrowia poprzez wczesne wykrywanie nieprawidłowości.

– Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że aż 60 proc. uczniów szkół podstawowych zmaga się z zniekształceniami kręgosłupa a także wadami stóp oraz kolan. Poprzez działanie nowopowstałego Akademickiego Centrum Medycznego, chcemy na wczesnym etapie diagnozować i walczyć ze schorzeniami, które nieleczone mają wpływ nie tylko na sprawność ale i rozwój społeczny młodych ludzi – wyjaśnia prof. Grzegorz Juras, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Pilotażowy projekt obejmie uczniów publicznych szkół podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych. Projekt ten pomoże zdiagnozować wady postawy i inne choroby poprzez wcześniejsze ich wykrycie oraz odpowiednie konsultacje. Pokaże rodzicom i dzieciom jak uniknąć większych powikłań w przyszłości.

– Program będzie prowadzony z pomocą studentów AWF Katowice. Zostaną oddelegowani do szkół z testami przesiewowymi – wyjaśnia Zbigniew Żołnierczyk, prezes Akademickiego Centrum Medycznego AWF Katowice. – Testy podzielą dzieci na zdrowe, które później będą uczestniczyć w projekcie sportowym oraz dzieci z wadami postawy, które będą kierowane do utworzonych przez ACM AWF poradni wad postawy.

Badania prowadzone przez studentów pozwolą też na wyłonienie dzieci z otyłością oraz cukrzycą, które będą kierowane do poradni specjalistycznych. Studenci fizjoterapii przejdą odpowiednie szkolenia, które pozwolą im na ocenę w siatkach centylowych, czy poddane badaniu przesiewowemu dziecko mieści się w normach wagi i wzrostu. Siatki centylowe pokazują, jak dziecko rozwija się na tle rówieśników. Obrazują wartości statystyczne rozwoju dziecka dla płci i wieku. Jeśli wzrost lub waga dla dziecka danej płci w danym wieku wykracza poza normę jest to zdecydowany sygnał alarmowy, że coś może być nie w porządku.

– Dzieci z umiarkowanym ryzykiem wystąpienia wady postawy będą kierowane do ponownego badania po roku oraz otrzymają zalecenia fizjoprofilaktyczne – dodaje Zbigniew Żołnierczyk z ACM AWF. – Dzieci z wysokim ryzykiem wystąpienia wady postawy będę kierowane do szczegółowej diagnostyki oraz lekarza, fizjoterapeuty i dietetyka.

Program będzie obejmował nie tylko badania przesiewowe i działania medyczne oraz rehabilitacyjne ale także działania edukacyjne, które poprzez rozrywkę będą promowały wśród dzieci zdrowe postawy oraz zachęcały je do aktywności ruchowej.

– Ważną częścią programu będzie także tzw. fizjoprofilaktyka prowadzona wśród nauczycieli, którzy w ramach przerw międzylekcyjnych będą prowadzili z dziećmi ćwiczenia oraz będą dbali o ergonomię pracy dziecka w szkole. Planujemy także uruchomienie aplikacji, która będzie zachęcała i mobilizowała najmłodszych do aktywności ruchowej mitygującej ryzyko powstania wady postawy – kończy prezes ACM AWF Katowice.

W pierwszym etapie program będzie prowadzony własnymi siłami przez Akademickie Centrum Medyczne i Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. W kolejnych etapach do współpracy zostanie zaproszony Narodowy Fundusz Zdrowia oraz samorządy.

Dodaj komentarz

*

code