Skontaktuj się z nami : 509-876-258
Do góry

140 milionów na drogi w Śląskiem

DROGI. Kolejne miliony na drogi trafią do samorządów w ramach nowej edycji Funduszu Dróg Samorządowych. O realizacji poprzednich edycji programu i uruchomieniu konkursu na 2021 rok mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek

– Rozpoczynamy postępowanie konkursowe na 2021 rok. Kwota, która jest w dyspozycji województwa śląskiego zarówno na zadania powiatowe, jak i gminne, będzie wynosiła w granicach 140 mln zł. To są naprawdę bardzo duże środki – zapowiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
– Jeżdżąc i odwiedzając część samorządów, mam okazję również odwiedzać te inwestycje i mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że skala tych inwestycji drogowych, infrastrukturalnych w gminach i w powiatach jest naprawdę na bardzo dobrym i wysokim poziomie – zaznaczył.
Środki na 2021 rok zostaną rozdysponowane w ramach konkursu. Na złożenie wniosków samorządy będą miały 30 dni. Następnie wojewodowie dokonają ich oceny i przekażą listy projektów prezesowi Rady Ministrów.
Jak podkreślił wojewoda Jarosław Wieczorek, szczególnie istotne jest, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych realizowane są zarówno inwestycje o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, jak i te będące lokalnymi potrzebami samorządów i mieszkańców, które oscylują w kwotach kilkuset tysięcy złotych. W Śląskiem najmniejszym projektem dofinansowanym w ramach programu była przebudowa kilkuset metrów drogi w gminie Wielowieś. Jego wartość wynosiła 150 tys. złotych i otrzymał on dofinansowanie przekraczające 50% tej wartości, w wysokości 80 tys. złotych. Z kolei największy projekt, który jest w trakcie realizacji, to projekt obwodnicy w Gliwicach o wartości 40 mln złotych, z czego prawie 12 mln stanowi dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Największe dofinansowanie trafi natomiast do powiatu częstochowskiego na zadanie wieloletnie polegające na przebudowie ponad 15 km dróg powiatowych w gminach Kuszyna, Kłomnice i Mykanów – będzie to ponad 16 mln złotych.
W województwie śląskim z Funduszu Dróg Samorządowych wykonano lub wykonuje się inwestycje drogowe (budowy, przebudowy) oraz remonty na 216 km dróg gminnych i powiatowych. Oprócz dróg powstają również chodniki (85 km) oraz ścieżki rowerowe (20 km). Modernizowane są też obiekty mostowe (16).
W poprzednich edycjach programu dla województwa śląskiego dostępnych było: 234 mln złotych (w tym na zadania wieloletnie 57 mln złotych) w 2019 roku i 141 mln zł (w tym na zadania wieloletnie 57 mln złotych) w 2020 roku. (as)

Dodaj komentarz

*

code